Informatizácia: nového splnomocnenca vlády chce vraj navrhnúť Počiatek

Krátka správa

V Bratislave sa uskutočnilo výročné zasadanie občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP). Minulý rok hodnotí jeho prezident novinár Braňo Ondruš ako veľmi úspešný. „Podarilo sa nám splniť stanovené ciele, zorganizovali sme viacero aktivít, ktorými sme – veríme – pomohli rozvoju e-government na Slovensku, myslím si, že dobrým vysvedčením je aj to, že ďalšie subjekty prejavili záujem a stali sa členmi nášho združenia,“ hovorí B. Ondruš. Spomedzi minuloročných aktivít vyzdvihol najmä prezentácie realizovaných projektov informatizácie vo verejnej správe, na ktorých sa zúčastnili desiatky ľudí a to nielen odborná verejnosť a taktiež rozšírenie spolupráce so Združením miest a obcí Slovenska.

Za programovú prioritu číslo jeden označil výkonný riaditeľ PPP Milan Ištván spoluprácu na čo najúspešnejšej implementácii operačného programu Informatizácia spoločnosti. „Už vlani sme participovali na jeho príprave a pripomienkovaní, teraz by sme sa rovnakou mierou chceli podieľať na príprave následných dokumentov,“ vysvetľuje M. Ištván. Za kľúčovú úlohu považuje vytvorenie takých podmienok na sekcii pre informatizáciu spoločnosti, ktoré umožnia vypísať kvalitné výzvy pre predkladanie projektov a ich rýchle vyhodnocovanie. „Problém vidíme najmä v nedostatku pracovníkov, lebo dnes má sekcia 22 ľudí a na ministerstve školstva, ktoré bude pracovať s asi dvojnásobným balíkom peňazí, sa má tejto činnosti venovať 220 ľudí,“ upozorňuje M. Ištván. Pritom prijať sto kvalitných ľudí nie je možné ani len za niekoľko mesiacov.

V najbližších týždňoch chcú PPP presvedčiť vládnych predstaviteľov, aby už konečne doriešili menovanie nového splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti. „To handrkovanie sa medzi ministrami, neustále predkladanie a následné sťahovanie návrhov je absolútne nedôstojné,“ myslí si B. Ondruš. Presun štátnych kompetencií v oblasti informatizácie z ministerstva dopravy na ministerstvo financií bez koordinácie s vládnym splnomocnencom je podľa Ondruša nešťastné. „Máme obavy, aby sa nestal bábkou bez reálnych kompetencií a skutočného vplyvu na politiku vlády a postup jednotlivých ministerstiev pri informatizácii,“ vysvetľuje prezident PPP.

Podľa kuloárnych informácií, ktoré získal Euractiv.sk z vládnych kruhov by chcel nový návrh predložiť minister financií začiatkom februára, kedy nadobudne účinnosť novela kompetenčného zákona. J. Počiatek si vraj však nechce osvojiť doterajší návrh ministra dopravy Ľubomíra Vážneho na Pavla Tarinu, ktorý dnes pôsobí vo firme DITEC. Práve Počiatek tento návrh doteraz vo vláde torpédoval.