Inovatívna ochrana súkromia na internete

Krátka správa

„Podporujeme rozvoj PETs. Komisia bude prostredníctvom kampaní na zvyšovanie povedomia nabádať spotrebiteľov na používanie PETs. Poskytneme prostriedky na ochranu údajov a súkromné projekty“, povedal komisár Franco Frattini. PETs je skratka pre technológie posilňujúce súkromie (Privacy Enhancing Technologies). Prejav zaznel 4. decembra na podujatí Microsoft Innovation Day, ktorého sa zúčastnili viacerí experti na danú problematiku.

„Európa prispela k výskumu PETs viac ako 18 miliónmi eur ako súčasť 6. Rámcového programu (FP6). Očakáva sa, že sa to v najbližších rokoch značne zvýši.“ Komisár týmito slovami poukázal na väčšiu mieru financovania v rámci 7. Rámcového programu (FP7). Neznámou však nateraz ostáva, o akú sumu bude výška ročného rozpočtu reálne upravená. Zatiaľ čo FP6 bol plánovaný pre obdobie 5 rokov (2002 – 2006), FP7 je navrhnutý na obdobie 7 rokov (2007-2013).

Frattiniho slová sú predovšetkým reakciou na správu vydanú agentúrou ENISA. Ide o akéhosi „strážneho psa“ bezpečnosti na internete, ktorý bol založený EÚ. ENISA v správe vyslovuje obavy o vzťah súkromia a verejnej bezpečnosti.

V septembri bolo otvorené prvé Európske fórum pre výskum bezpečnosti a inovácie (ESRIF). Zúčastňujú sa ho zástupcovia ako súkromného, tak aj verejného sektora. Frattini podčiarkol: „V spájaní ľudí pre ďalšie PET inovácie vidíme veľkú dôležitosť.“

V súčasnosti je dostupných viacero technológií na ochranu pred bezpečnostnými a so súkromím spätými rizikami na webe. Pre ilustráciu, ide napríklad o automatické ukončenie platnosti súkromných dát po istom čase alebo používanie softvéru pre šifrovanie. Mnohé ďalšie projekty sa stále vyvíjajú. Niektoré z nich boli predvedené v technologickom parku počas Microsoft Innovation Day.

Microsoft v súčasnosti pracuje napríklad na vytvorení veľkej databázy schopnej uskladňovať osobné informácie. Tie by mali byť použiteľné pre širokú paletu aktivít. Flora Goldthwaite, programová manažérka spoločnosti, vysvetľuje: „Budete napríklad schopní najať si opatrovateľku dieťaťa, ktorú ste mimo internetu nikdy nestretli. A ona rovnako [ako vy] dostane všetky potrebné informácie o vás, ktoré jej budú garantovať vlastnú bezpečnosť.“

Medzi myšlienkami sa nachádza aj systém monitorovania aktivity detí v prostredí internetu. Mal by byť založený na „zábavnom kredite“, ktorý môžu využiť na pozeranie televízie alebo hranie hier. Kredit by mohli deti získavať napríklad plnením si domácich úloh.