Internetovým spoločnostiam pribudnú starosti s ochranou osobných údajov

ochrana osobných údajov, sociálne siete, Facebook

(zdroj: Johan Larsson/Flickr)

Nové európske pravidlá by mali zmazať rozdiely v povinnostiach telekomunikačných operátorov a internetových spoločností. Rozšírenie smernice o súkromí v elektronických komunikáciách, známej ako ePrivacy Directive, zahŕňa už aj nové služby elektronickej komunikácie, ako sú WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage alebo Viber.

Niekde v pozadí celej snahy je základné ľudské právo na ochranu súkromia. „Našimi návrhmi sa dokončí rámec ochrany údajov v EÚ. Vďaka nim bude súkromie v elektronickej komunikácii chránené modernými a účinnými pravidlami,“ vyhlásil včera prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.

Iba so súhlasom

Emailové portály už nebudú môcť bez súhlasu používateľov využívať dáta z ich súkromnej komunikácie na cielenú reklamu. Sociálne siete budú musieť garantovať dôvernosť správ, no väčším problémom pre ne môže byť strata príjmov z cielenej reklamy.

S využitím metadát o komunikácii, akým sú miesto, čas a ďalšie okolnosti, budú musieť po novom dať vyslovený súhlas zákazníci.  Komisia vysvetľuje: „Majú v sebe zložky rýdzo súkromného charakteru, ktoré budú musieť byť podľa navrhovaných pravidiel anonymizované alebo vymazané, pokiaľ používatelia nesúhlasili s ich využitím a nejde o údaje potrebné napríklad k fakturácii:“

Pre cielený online marketing, ktorého hodnota len v Európe dosahuje 36 miliárd eur, by mohol byť problém, ak by sa veľká časť užívateľov rozhodla odmietnuť uloženie súborov cookies.

Cookies, ktoré nemajú vplyv na súkromie osôb, už nebudú potrebovať povolenie. Týka sa to napríklad tých súborov, ktoré stránkam slúžia na zisťovanie počtu návštev. Z webových lokalít by tak mali zmiznúť oznámenia, ktoré sa objavujú pri prvej návšteve danej stránky.

Je to o dôvere

S neplnením prísnejších pravidiel súvisia pokuty. Za obídenie povinností hrozí firmám pokuta až do výšky 20 miliónov eur, prípadne 4 % z celosvetového obratu.

Nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách zakazuje tiež akékoľvek nevyžiadané správy (spam) a reklamné ponuky, s ktorých zasielaním nedal súhlas užívateľ. Vďaka snahe o vyrovnanie hracieho poľa s klasickými operátormi sa to týka aj reklamných hovorov. Povinné má byť zobrazenie čísla volajúceho alebo použitie osobitnej predvoľby.

Rozvoj digitálnej ekonomiky podľa komisárov stojí a padá na dôvere. Preto Komisia súčasne s nariadením zverejnila oznámenie o podpore dátovej ekonomiky. Ďalej pripomenula, že využitie metaúdajov umožní tradičným telekomunikačným operátorom poskytovať nové doplnkové služby, akými sú mapy obľúbenosti s polohou jednotlivých zákazníkov, čo môže prispieť k vytváraniu projektov v infraštruktúre.