Ištvánffy: V informatizácii sa dosiahol „hmatateľný pokrok“

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) napreduje a v napĺňaní jeho zámerov sa spravil „hmatateľný pokrok“, vyhlásil dnes na tlačovej konferencii Ivan Ištvánffy z Úradu vlády SR. Doplnil, že pokiaľ ide o prostriedky určené pre čerpanie v roku 2007 a ktoré podľa pravidla „N+3“ možno vyčerpať najneskôr do troch rokov, sme ich „za krátky čas schopní zimplementovať“. Inými slovami, prostriedky pre rok 2007 sa použijú na projekty, ktoré sa začnú realizovať najneskôr v budúcom roku a  v súčasnosti sa nachádzajú vo fáze pred podpisom zmluvy.

Aj Pavol Tarina, vládny splnomocnenec pre informatizáciu, si myslí, že prostriedky sa podarí vyčerpať. Podľa neho však pre to existujú dve podmienky:

  • treba viac pamätať na požiadavky EÚ, ktorá od Slovenska vyžaduje i služby, ktoré národná legislatíva zatiaľ neošetruje; v legislatívnych zámeroch ich treba predvídať,
  • treba sa vyvarovať „slovenského folklóru“ – napádania výsledkov korektných verejných obstarávaní neúspešnými kandidátmi.

Čerpanie financií sa v súčasnosti pohybuje „rádovo na úrovni jednotiek percent“, pripustil Ištvánffy. Doplnil, že sa to však v krátkej dobe otočí. V súčasnosti je vyhlásených už 20 výziev zameraných na štátne inštitúcie, ktorých hodnota tvorí 41 percent celkových prostriedkov v rámci Prioritnej osi OPIS č. 1.

Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR, spresnil, že okrem 20 výziev pre štátnu správu sú vyhlásené i dve pre samosprávu. Ich celková hodnota je 460 mil. eur. Z toho projekty, ktoré sú schválené a sú krátko pred podpisom zmluvy, majú hodnotu 204 mil. eur.

„Prioritná os č. 1 napreduje bez väčších zádrheľov,“ uzavrel Bojňanský.

Problematická Os č. 2?

Iná je situácia v rámci Prioritnej osi č. 2, ktorá sa zameriava na digitalizáciu a archiváciu kultúrneho dedičstva. Je pre ňu vyčlenených 197 mil. eur, no zatiaľ nebola vyhlásená žiadna výzva. Prvá štúdia uskutočniteľnosti rovnako nie je ešte vo finálnej podobe. Odovzdať by sa mala do konca roka 2009, predpokladá Juraj Dillinger z Ministerstva kultúry.

V takejto situácii vyhlásilo MK SR internú súťaž v hodnote 120 mil. eur a viac. Na otázku novinárov, prečo ministerstvo vyhlasuje súťaže bez štúdie uskutočniteľnosti a vyhlásenia výzvy, Dillinger uviedol, že niektoré kroky a prípravy môžu prebiehať paralelne, ale podpisy pod zmluvami budú až potom, čo budú splnené všetky formálne podmienky. Pokiaľ ide o ďalšie súťaže, doplnil, že „určite ich bude viacero“.

Ivan Ištvánffy sa k medializovanej súťaži na MK SR odmietol vyjadriť: „Nevieme sa vyjadriť [..] Riadiaci orgán sa nemá na základe čoho vyjadriť.“ Pavol Tarina situáciu komentoval slovami: „Zatiaľ sa možno dejú neoficiálne konzultácie. Možno dávame dobré rady.“