IT firmy: trendom je komplexný prístup k zákazníkovi

Krátka správa

Informačné systémy sú dnes nevyhnutnou súčasťou každého nového riešenia, ktoré nasadzujú podniky, ale aj verejné inštitúcie. Vždy však ide len o súčasť riešenia, nie riešenie samotné. Ani najsilnejšie IT firmy sa nedokážu dlhodobo presadzovať, ak nebudú schopné integrovať svoje služby s ďalšími partnermi, aby svojim zákazníkom ponúkli komplexné riešenia, ktorých nový, či aktualizovaný informačný systém bude len súčasťou. Jeho nasadeniu totiž musí predchádzať systémová a procesná analýza, definovanie problémov, definovanie požadovaného stavu, návrh stratégie potrebných zmien a ďalšie podporné opatrenia, ako napr. reinžiniering, zmena logistiky, dovzdelávanie či rekvalifikácia pracovníkov, zmeny vo finančných tokoch a pod.

„Pre podniky, ale predovšetkým verejné inštitúcie je jednoduchšie, ak im toto všetko ponúkne jedna firma, resp. jedno združenie namiesto toho, aby si to osobitne museli zariaďovať vlastnými silami,“ hovorí riaditeľ Columbex International Ladislav Ondruš. „Vlastnými silami to totiž trvá dlhšie, zmena sa teda naťahuje, problémy pretrvávajú a to všetko zvyšuje náklady.“ Nehovoriac o tom, že zamestnávať vlastných pracovníkov na každú z potrebných služieb je pridrahé aj pre najväčšie globálne firmy.

IBM ponúka takýto prístup už niekoľko rokov. A to aj v oblasti, v ktorej to doteraz nebolo zvykom. Príkladom môže projekt Ariadne pre sieť verejných nemocníc v správe samosprávy v holandských Antverpách. „V tomto samosprávnom celku žije asi 800 tisíc ľudí a išlo o sieť 9 nemocníc pod názvom ZNA s 3000 posteľami a 6000 zamestnancami,“ opisuje situáciu konzultant IBM Slovensko Mário Finka. „Spolu s partnermi sme stanovili stratégiu, poskytli právne poradenstvo, navrhli optimalizáciu procesov a určili prísnu kontrolu rozpočtu.“ Podobný projekt realizovala firma IBM aj v Charlerois, Lille (Francúzsko), ale i v nemeckom Kolíne (tam išlo o 30 nemocníc v majetku mestskej samosprávy).

M. Finka hovorí, že poskytovaniu komplexných služieb predchádzala celosvetová reorganizácia IBM práve na základe poznania, že zákazníci neočakávajú len dodanie informatických služieb. „Dnes môžeme ponúkať komplexné integrované riešenia, ktoré pripravujú experti so znalosťami a skúsenosťami v jednotlivých sektoroch.“ Významným krokom pre posilnenie analytických a poradenských služieb bolo prevzatie PriceWaterhoseCoopers Consulting. Podľa M. Finku hrajú dôležitú úlohu aj strategické aliancie (napr. s SAP či J.D. Edwards, Dassault, and Siebel), ale rovnako aj so silnými lokálnymi partnermi.