IT ocenenia za rok 2007

Krátka správa

IT Asociácia Slovenska bude aj v tomto roku udeľovať ocenenia IT osobnosť, IT firma a IT projekt roka. Partnermi sú počítačový magazín PC Revue a Infoware Cieľom je oceniť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií a oceniť najvýznamnejšie projekty, realizované v danom roku. Odborná komisia pôvodne zostavila širšiu nomináciu vyše 70 osobností a firiem a z nej porota hlasovaním určila užšie nominácie piatich osobností, piatich firiem a piatich projektov bez určenia poradia.

V kategórii IT osobnosť roka 2007 nominovala komisia na ocenenie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Asseco Slovakia Jozefa Kleina, riaditeľku odboru implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR Katarínu Mandíkovú, generálneho riaditeľa spoločnosti PosAm Mariana Mareka, generálneho riaditeľa spoločnosti T-Systems Slovakia Jozefa Ondáša a generálneho riaditeľa spoločnosti Soitron Vladimíra Šikuru.

Na ocenenie IT firma roka 2007 sú nominované spoločnosti Anasoft APR, Asseco Slovakia, Gratex International, Siemens IT Solutions and Services, a Tempest.

V kategórii IT projekt roka je v záverečnom výbere Národný jednotný turistický informačný systém cestovného ruchu SR spoločnosti Asseco, lebo umožňuje prístup k aktuálnym informáciám z jedného miesta, jednotným spôsobom pre verejnosť. Ďalším projektom je Komplexný elektronický informačný systém pre vybavenie cestujúcich v osobnej železničnej preprave od Hewlett-Packard Slovakia, ktorý rozšíril a skvalitnil služby akými sú nové typy produktov a taríf, používanie bezkontaktných čipových kariet, predaj cez internet a predaj cez cestovné kancelárie.

Tretím nominovaným je projekt pevnej siete na báze priameho pripojenia domácností na optickú sieť (FTTH) od spoločnosti Orange, ktorý umožňuje pripojiť na jedno optické vlákno až 64 domácností vzdialených niekoľko kilometrov od technológie bez potreby inštalácie aktívnych prvkov medzi zariadením u operátora a zákazníka, na báze technológie GPON. Integrovaný systém riadenia pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť od Siemens IT Solutions and Services pomáha zefektívniť procesy výroby a distribúcie vody, jej následného odkanalizovania a čistenia, odhaľovanie nelegálnych odberov, vyhodnocovanie porúch a havárií a centrálny monitoring a riadenie prevádzky v nadväznosti na podnikový ekonomický systém, preto je ďalším nominovaným.

Piaty nominovaný projekt Mobilné riešenie pre obchod (SFA) pre Nestlé v Európe, ktorý prihlásila do súťaže firma Visicom, prepojil back-office systémy (SAP R/3, SAP CRM) s obchodnými zástupcami spoločnosti Nestlé v regióne Európy a Ruska pomocou systému Hamilton SFA, čím sa zvýši efektivita práce a dramaticky sa znížia náklady na IT vďaka konsolidácii systémov a centralizácii podpory.

Výsledky súťaže a odovzdávanie cien za IT projekt roku 2007 spolu s výsledkami IT osobnosť a IT firma roku 2007, budú udelené 27. septembra 2007 na slávnostnom večere IT Gala.