IT sektor protestuje proti zastaveniu reformy autorských práv

Krátka správa

V januári s Európska komisia rozhodla odložiť reformu autorských práv, najmä licenčných poplatkov. Ešte v roku 2005 dospela k záveru, že legislatívu autorských práv treba zmeniť, hoci bola prijatá len v roku 2001. V septembri 2006 vyhlásila desaťbodový plán, ktorý mal pomôcť rozvoju inovácií. Jedným z kľúčových faktorov zvýšenia konkurencieschopnosti EÚ mala byť reforma legislatívy autorských práv.

V reakcii na odloženie reformy zaslalo desať zástupcov európskeho technologického a internetového priemyslu predsedovi Európskej komisie list, v ktorom žiadajú vysvetlenie zastavenia reformy. Tvrdia, že technologický priemysel v Európe je penalizovaný nadmernými a narastajúcimi požiadavkami na úhradu neoprávnených licenčných poplatkov. Reformu považujú za potrebnú aj preto, že má prispieť k zvýšeniu transparentnosti a efektívnosti v pravidlách pre výber a redistribúciu poplatkov v rámci EU.

Na Slovensku podporila iniciatívu IT Asociácia Slovenska (ITAS), ktorá zastupuje sektor informačných technológií a je členom medzinárodnej organizácie EICTA.