IT: žiaci vedia viac ako ich učitelia

„Je to prvá vôbec generácia, kde mladí žiaci vedia viac ako ich učitelia,“ komentovala fenomén internetového rozmachu komisárka Viviane Reding, zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá. Mnohí európski učitelia nerozumejú moderným IT technológiám, majú len čiastočnú predstavu o komplexnosti on-line obsahu a rizikách, ktoré predstavuje.

Všeobecne najzraniteľnejšou skupinou spoločnosti sú deti. V súčasnosti nie sú dostatočne chránené pred rizikovým elektronickým obsahom. Okrem faktu, že staršia generácia ich kvôli nedostatku poznatkov o IT nedokáže vhodne usmerniť, ako sa na internete správať, podľa Európskej komisie je v hre aj niekoľko ďalších skutočností:

  • viac ako dve z troch detí vo veku 10 – 11 rokov majú pravidelný prístup k internetu,
  • s vekom narastá podiel detí s prístupom na internet, napríklad vo vekovej kategórii 12 – 13 rokov je to už 85%,
  • polovica žiakov základných škôl v predpubertálnom veku používa vlastný mobilný telefón, z čoho každý piaty je vybavený technológiou pre plnohodnotné pripojenie do internetu,
  • väčšina počítačov nemá aktivovaný efektívny filter pornografického a inak škodlivého obsahu,
  • takmer žiadny mobilný telefón nie je vybavený filtrom obsahu elektronických dát.

Detí sú najzraniteľnejšie predovšetkým voči neprimeranej propagácii sexuálneho správania, detskej pornografii, riziku úniku osobných informácií, či on-line šikanovaniu.

Riešenie ponúkli spoločnosti Google, Microsoft, MySpace, Telefonica, Vodafone a Telecom Italia. Včera, 23. apríla, spustili portál Teachtoday.eu, ktorý sa zameriava na zvyšovanie povedomia a znalostí učiteľov škôl o IT technológiách a on-line rizikách. Súčasne ich má povzbudiť, aby sa nebáli nové technologické riešenia uplatňovať aj v procese výučby.

Teachtoday.eu je stránkou, ktorá je určená pre ľudí, ktorí už o internete čo-to počuli. Návštevník na ňom nenájde všeobecné informácie o tom, čo internet je a ako funguje, ale na druhej strane sa môže jednoduchou formou dozvedieť o nových IT trendoch, či o základných charakteristikách web 2.0 (napríklad pojmy blog, wiki, kybernetická šikana a pod.).

Portál je prístupný v niekoľkých európskych jazykov. Časť obsahu je prístupná v českom jazyku.

Európska komisia projekt privítala a dodala, že aj Brusel má v pláne predstaviť v blízkej budúcnosti niekoľko iniciatív, ktoré sa zamerajú na bezpečnosť internetu. V tomto roku by mal byť prijatý revidovaný Program EÚ pre bezpečný internet. Komisia naň v období 2009 – 2013 vyčlení 55 mil. eur.

Na Slovensku bol 12. februára pri príležitosti Európskeho dňa bezpečného internetu spustený projekt Zodpovedne.sk. Jeho cieľom je slovenským žiakom a študentom poskytnúť základné informácie, ako sa bezpečne správať na internete. Súčasťou projektu je aj telefonická linka Pomoc.sk (0800 500 500), kde môžu deti zadarmo podať podnet na začatie vyšetrovania, ak sa stretnú s akoukoľvek on-line formou násilia alebo obťažovania (EurActiv 12/02/08).