ITAPA 2008: e-Government, e-Health, e-Education

V horizonte približne 10 rokov by už vyspelé krajiny nemuseli diskutovať o e-governmente. Elektronické služby verejnej správy by okolo roku 2020 mali byť samozrejmosťou, povedala počas medzinárodného kongresu Itapa Gwendolyn Carpenter, senior analytička Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Počas tlačovej konferencie pre novinárov dodala, že ak má byť informatizácia úspešná, elektronické služby sa musia vyznačovať niekoľkými atribútmi:

  • jednoduchosť a prehľadná organizácia,
  • marketing služieb a ich jednoduchá rozpoznateľnosť,
  • spoločná podoba,
  • relevantnosť elektronickej verejnej správy,
  • postupná implementácia služieb, pričom ako prvé budú elektronizované tie, s ktorými sa občan stretá v bežnom živote,
  • inkluzívny charakter služieb.

Počas druhého (záverečného) dňa Itapy, sa diskutovalo aj o elektronických riešeniach v oblasti zdravotníctva a školstva. V rámci panelu „e-Health“ sa predstavili projekty z 5 európskych krajín. Okrem začínajúcej informatizácie slovenského zdravotníctva si mohli účastníci vypočuť prezentáciu Dánska, ktoré sa považuje za lídra informatizácie zdravotníctva. O českých skúsenostiach so zavádzaním elektronickej zdravotnej karty informoval Tomáš Mládek zo spoločnosti IZIP. Okrem nich sa predstavili aj hostia z Chorvátska a Rakúska.

V paneli e-Education vystúpila štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR, Bibiána Obrimčáková. Prítomných oboznámila s prioritami ministerstva v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) v aktuálne prebiehajúcej reforme procesu vyučovania.

Francesc Pedro (OECD) predstavil celosvetovú iniciatívu New Millennium Learners, ktorej zámerom je motivovať učiteľov a študentov, aby neváhali využívať informačné technológie a inovatívny obsah v procese vyučovania. Pre ilustráciu uviedol záver prieskumu OECD, podľa ktorého, priemerný žiak strávi doma za počítačom dve hodiny denne, avšak v škole iba hodinu týždenne. Dodal, že v prípade využívania počítačov na školách sa dostáva do popredia “rodová otázka”; chlapci využívajú internet viac, než ich spolužiačky. Počas tlačovej konferencie povedal, že aj slovenské školy by mali zvyšovať priemerný počet počítačov na žiaka. Gwendolyn Carpenter (OECD) doplnila, že popri technologickom vybavení škôl treba súčasne myslieť aj na motiváciu študentov a pedagógov využívať možnosti IKT.

V rámci kongresu bola udelená aj Cena ITAPA 2008:

  • V kategórii "Nové služby" sa víťazom stal projekt "Využitie WLAN technológií v podmienkach Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach."
  • V kategórii "Zlepšovanie procesov" získalo cenu "Vytvorenie dátovej siete zabezpečujúcej spojenie a tok informácií medzi hasičmi z Maďarska a Slovenska.
  • Najlepšou "Prípadovou štúdiou" sa stal projekt "Digitálne zastupiteľstvo" (prvé miesto ocenené nebolo).
  • Mimoriadna cena Itapa 2008 bola udelená Národnému komunikačnému rozhraniu Schengenského informačného systému II (NG SIS II).