Junior Internet 2009 – Súťaž pre mladých tvorcov webu

Žiaci a študenti základných a stredných škôl v krajinách V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko), ktorí pracujú s internetom, si môžu zmerať svoje zručnosti v súťaži Junior Internet 2009. V rámci Slovenska sú vyhlásené štyri súťažné kategórie:

  • JuniorWeb – súťaž stránok, portálov, osobných stránok a ďalších podobných projektov,
  • JuniorDesign – súťaž grafických a dizajnových riešení pre web,
  • JuniorText – súťaž textov na tému „Internet ako výhoda pre znevýhodnených“,
  • JuniorErb – súťaž webových stránok samosprávy a verejnej správy.

Registračný formulár, ktorý sa nachádza na stránke www.juniorinternet.sk, je potrebné vyplniť do 15. januára. Najúspešnejší súťažiaci sa zúčastnia na Konferencii Junior Internet, ktorá sa uskutoční 20.-21. marca 2009 v Bratislave.

Projekt v rámci krajín V4 chce motivovať mladých ľudí k intenzívnejšiemu používaniu internetu, podporovať ich kreativitu, pomôcť realizovať nápady, prezentovať sa a vymieňať si skúsenosti s ostatnými žiakmi a študentmi. Viac informácií je možné nájsť na stránke www.juniorinternet.sk.