Kedy budú slovenskí lekári liečiť digitálne?

Screenshot beta verzie IBM ASME

Krátka správa

Lekárom pomôže pri práci digitálna vizualizácia ľudského tela. Spoločnosť IBM predstavila beta verziu softvéru vyvinutého na tieto účely. Na obrazovke počítača si lekár zobrazí trojrozmerný (3D) model ľudského tela a ak klikne na niektorú jeho časť, zobrazia sa im informácie o chorobách, prípadne operačných výkonoch podstúpených v minulosti. Systém dostal meno Anatomic and Symbolic Mapper Engine (ASME). Pridanou hodnotou takéhoto softvéru je aj prehľadnejšie usporiadanie informácií o histórií komplikácií pacienta. Systém je momentálne v testovacej prevádzke.

Andre Elisseeff (vývojár IBM): „Je to ako Google Earth pre telo. Aby sme urýchlili ďalší krok k elektrickým zdravotným záznamom, snažili sme sa zjednodušiť prístup k informáciám pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.”

Aby ho mohli používať lekári v bežnej praxi aj na Slovensku, je nevyhnutné urýchlene digitalizovať zdravotnícke informačné systémy. ASME 3-D avatar nebude relevantným nástrojom dovtedy, pokiaľ nebude mať lekár záznamy o chorobách pacienta dostupné aj v digitálnej podobe. Ministerstvo zdravotníctva SR chce ešte v tomto volebnom období využiť financie zo štrukturálnych fondov EÚ na zavedenie tzv. elektronickej zdravotnej karty, ktorá umožní archivovať informácie o chorobách pacientov v digitálnej podobe. Keď tento nedostatok Slovensko odstráni, ASME umožní jednoducho integrovať informácie o pacientoch zo systému IBM Health Information Exchange (HIE) s virtuálnym modelom ľudského tela.