Komisár Barrot varuje pred Facebookom

Osobné informácie a fotografie, ktoré sú ľahko vyhľadateľné a prístupné v rámci elektronických sociálnych sietí, vzbudzujú obavy o ochranu súkromia medzi rodičmi detí a inými aktivistami za ochranu osobných informácií. Komisár pre slobodu, spravodlivosť a vnútornú bezpečnosť Jacques Barrot vydal v tejto súvislosti varovanie pred rizikami, ktoré sa spájajú s používaním tzv. web 2.0 aplikácií.

Mladí ľudia „odhaľujú svoj každodenný život online bez toho, aby si boli vedomí rizika, že online aktivity môžu mať na ich súkromie následok teraz a v budúcnosti“, konštatuje vo svojom včerajšom (27.1.) stanovisku komisár. „Je preto nevyhnutné, aby sa tí mladí ľudia vzdelávali ako sa pohybovať na internete spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou súkromia,“ doplnil.

Najohrozenejšou skupinou sa zdajú byť mladí ľudia, ktorí hľadajú prácu. Komisár upozornil, že potenciálni zamestnávatelia zvyknú využívať informácie publikované na sociálnych sieťach, aby odhalili potenciál a slabé stránky kandidátov, informuje denník International Herald Tribune.

Aj Franco Frattini, predchodca Jacquesa Barrota, sa počas svojho pôsobenia v úrade zameriaval najmä na zvyšovanie povedomia verejnosti o rizikách, ktoré plynú zo správy osobných údajov na internete: „Zákony a ochrane údajov sú koncipované tak, aby zabezpečili, že s osobnými informáciami sa nakladá s ohľadom, aký im prislúcha. Ale právna ochrana je užitočná iba ak ľudia vedia, že existuje, a [vedia] ako sa môžu domôcť svojich práv.“ V jednom zo svojich prejavov dodal: „Sme odhodlaní ubezpečiť sa, že právna sústava sa vhodne aplikuje a že každý, a zvlášť tí, ktorí pracujú s údajmi, sú si vedomí svojich práv a povinností.“

Viviane Reding, komisárka zodpovedná za oblasť informačnej spoločnosti a médií, kladie dôraz predovšetkým na zdokonaľovanie bezpečnostných aspektov počítačových sietí. „Informačné a komunikačné technológie (IKT) sa stali nervovým systémom našej spoločnosti. Problémy v telekomunikačnom sektore poškodzujú ostatné sektory, napríklad [oblasť] dodávky energií a finančných služieb. Vzájomná závislosť presahuje národné hranice, preto potrebujeme byť silní a ochraňovať sa spoločne,“ povedala v prejave, ktorým oznámila iniciatívu EÚ pre rok 2009 na posilnenie spoločnej obrany proti kyberzločinu.