Komisia bráni protipirátsku dohodu

foto: zdroj- flickr. Protest proti zavedeniu zákona Hadopi vo Francúzsku

Na dnešnom verejnom pojednávaní v Bruseli sa Komisia snažila uistiť podnikateľské a občianskoprávne skupiny, že Európska únia bude podnikať trestné stíhanie iba proti pirátskym tovarom na „komerčnej báze“ a nie „príslovečné domáce zdieľanie súborov“, teda medzi súkromnými osobami.

Zverejnenie dokumentu ACTA

Európska komisia sa pokúsi presvedčiť partnerské krajiny, aby povolili zverejnenie návrhu textu, ktorý vznikol počas rokovaní ACTA, povedal šéf oddelenia pre duševné vlastníctvo a verejné obstarávanie na obchodnom riaditeľstve Komisie Luc Devigne. „Nemáme čo skrývať,“ tvrdí Devigne a dodáva: „Budeme požadovať zverejnenie týchto dokumentov, aby Európa videla, že robíme, čo hovoríme a hovoríme, čo robíme.“

V minulosti ostali všetky texty utajené a účastnícke krajiny so zverejňovaním informácií ohľadne dohody ACTA váhali. Dôvodom je aj podpísanie dohody o mlčanlivosti, ktorá rokovania sprevádzala. Dohoda je pritom bežnou požiadavkou pri medzinárodných obchodných rokovaniach, vyjadrili sa účastníci.

Tajné vyjednávanie však znervóznilo mnohých kľúčových hráčov, ktoré si po lobingu vydobyli dnešné stretnutie. Časti zmluvy, ktoré počas rokovaní unikli na verejnosť totiž niektorých viedli k presvedčeniu, že EÚ sa pokúšala zaviesť oveľa prísnejšie pravidlá na boj proti internetovému pirátstvu a predaju pirátskych produktov.

„Nie“ všetkým klebetám

„Nebude žiadne tri krát a dosť, nezmenia sa podmienky pre poskytovateľov internetových služieb a ochrana údajov sa bude plne rešpektovať,“ snažil sa Devigne vyvrátiť to, čo nazval „fámami“.

EÚ v minulosti bojovala proti francúzskemu návrhu odrezať od pripojenia tých používateľov, ktorí boli trikrát prichytení pri sťahovaní nelegálneho obsahu na internete- tento zákon so zásadou trikrát a dosť je vo Francúzsku známy ako zákon Hadopi. Parlamentu sa napokon minulý rok podarilo zabrániť jeho uvedeniu do praxe.

Devigne sa vyjadril, že EÚ takýto zákon neprijme aj keby ostatné partnerské krajiny vyhlásili súhlas s jeho zavedením. David Hammerstein z Transatlantic Consumer Dialogue namietal, že prísnejšie pravidlá voči internetovému pirátstvu by dali internetovým poskytovateľom podnet na to, aby skrývali pravidlo „tri krát a dosť“ v spotrebiteľských zmluvách a uvádzali ho na menej viditeľnom mieste.

Ďalším „horúcim zemiakom“ je to, či majú byť poskytovatelia internetových služieb zodpovední za pirátsky obsah na svojich stránkach. Na túto obavu Devigne povedal, že internetoví poskytovatelia sú podľa súčasných pravidiel definovaní ako „mere conduits“ – teda len šíritelia obsahu- a to sa zavedením zmluvy nemení, pokiaľ sami „nezmenia alebo neuverejnia“ tento obsah.

Protiargumenty aktivistov a iných kritikov dohody ACTA však stále tvrdia, že nové pravidlá ochrany duševného vlastníctva a reči o trestnom stíhaní, i keď len na komerčnej báze, vydláždia cestu pre sebareguláciu priemyslu a dokonca poškodia spotrebiteľov.

Členovia Parlamentu tiež pohrozili, že v prípade ak Komisia uplatní pravidlá, podľa ktorých bude možné odpojiť od internetu ľudí, ktorí sťahovali obsah bez autorských práv, sú pripravení vziať celú záležitosť pred Európsky súdny dvor.

Postoje

„ETNO sa obáva, že dohoda ACTA, o ktorej sa v súčasnosti okrem iného medzi EÚ a Spojenými štátmi, by mohla zaviesť disproporčné opatrenia so širokým dosahov ako filtrovanie či možnosť odpojiť internetových používateľov. Tento krok by bol plne v rozpore s používateľskými právami ako ich v súčasnosti definujú zákony EÚ a posilňuje nedávno prijatý Telekomunikačný balíček,“ povedal riaditeľ telekomunikačnej federácie ETNO Michael Bartholomew.

„Vytvorením legálnej neistoty pre internetových operátorov, ACTA ich donúti sa skloniť sa pod tlakom zábavného priemyslu. ACTA donúti poskytovateľov internetových služieb filtrovať a odstráňovať obsah a služby, čím z nich spraví súkromných policajtov a sudcov. Nemôžeme tolerovať takéto reštrikcie základných práv a slobôd, ktoré na nás uvaľujú súkromní aktéri. Takáto modifikácia trestného práva vytvorená vládami samými v plnej nepriehľadnosti nám ukazuje, ako veľmi neávidia ľudia v pozadí dohody ACTA demokraciu,“ povedal hovorca občianskej advokátskej skupiny La Quadrature du Net Jérémie Zimmerman.