Komisia chce, aby sektor IKT znížil svoje emisie o 20%

Európska komisia chce, aby sektor informačných a komunikačných technológií (IKT) znížil do roku 2015 mieru tvorby svojich emisií CO2 o 20 percent. Podľa komisárky Viviane Redingovej, zodpovednej za informačnú spoločnosť a médiá, Komisia v tomto smere neuvažuje o záväzných cieľoch pre IKT, ale len o „odporúčaniach“. Hovorí, že IKT sektor by mal „ukázať ostatným sektorom cestu ako znižovať svoju uhlíkovú stopu“. Jej slová odzneli včera (12.3.) pri publikovaní dokumentu Komisie dotýkajúcej sa tejto témy.

Priemysel IKT prispieva k svetovej tvorbe emisií skleníkových plynov 2 percentami, odhaduje popredná konzultačná spoločnosť Gartner. Ide len o trochu nižší podiel, než akým do emisného koša prispieva svetová letecká doprava, ktorá bude v blízkej budúcnosti povinne zapojená do Európskej schémy obchodovania s emisiami (EU ETS).

Viaceré veľké firmy už predstavili svoje ciele pre zníženie tvorby emisií CO2:

  • British Telecom chce do roku 2016 znížiť svoju uhlíkovú stopu o 80 percent v porovnaní s rokom 1996. Firma chce svoj cieľ dosiahnuť prostredníctvom väčšieho spoliehania sa na teleprácu (prácu na diaľku), ako i zvyšovaním flexibility svojich zamestnancov, čo prispeje k vyšším úsporám energií.
  • Vodafone chce do roku 2020 znížiť vlastné emisie CO2 o polovicu.
  • Výrobca mikročipov Intel chce prispievať k tvorbe skleníkových plynov v roku 2012 menej o 20 percent.
  • Výrobcovia mobilných telefónov sú o niečo menej ambiciózni. Motorola a Nokia sa zaviazali do rokov 2012 a 2010 znížiť svoje emisie o 6 percent.

Investície, ktoré firmy vynakladajú na svoju zelenú transformáciu, by sa mali splatiť energetickými úsporami, ktoré takto dosiahnu, ako i pomocou prostriedkov, o ktoré sa môžu uchádzať z európskych peňazí pre podporu inteligentných technológií. Ide o trend, v rámci ktorého sa EÚ snaží  presadzovať politiky na podporu energetickej efektívnosti.

Jedným z opatrení, ktoré navrhuje Brusel, je rozšíriť používanie tzv. inteligentných meračov, ktoré by informovali spotrebiteľov nielen o spotrebe energií, ale súčasne i o uhlíkovej stope, ktorú zanecháva chod ich domácnosti alebo firmy. Komisia odhaduje, že takýto mechanizmus by mohol znížiť celkovú energetickú spotrebu až o desať percent.

IKT majú potenciál znížiť energetickú spotrebu budov o 17 percent a znížiť mieru tvorby emisií skleníkových plynov v oblasti logistiky dopravy o 27 percent, tvrdí európska Exekutíva. Chce preto uzavrieť dohodu a partnerstvo so sektorom IKT, ako i s ďalšími sektormi, ktoré sa vyznačujú veľkou energetickou spotrebou.

Komisia priblíži detaily svojej stratégie v druhej polovici roka 2009, kedy predstaví formálny návrh pre partnerstvo.

Pozície

Bridget Cosgrave, generálna riaditeľka DigitalEurope, združenia európskeho digitálneho priemyslu, hovorí: „Skutočnosť, že Komisia uznáva, že IKT prinášajú systematické riešenie, je tým, čo vo veľkej miere umožní zmenu k lepšiemu“. Doplnila, že sektor IKT bude rád s Komisiou spolupracovať hneď, ako predstaví svoj formálny návrh pre partnerstvo.

James Lovegrove, výkonný riaditeľ TechAmerica Europe, hovorí: „Toto komuniké je včasným ukazovateľom pre mnohých rozhodovateľov, aby sa zapojili a podporili zelenú technologickú revolúciu. Politici majú jedinečnú príležitosť využiť stimulačné balíky na investovanie do inteligentných technologií, ktoré zanechajú odkaz pre budúce generácie.“