Komisia chce zvýšiť bezpečnosť internetu pre deti

zdroj: TASR

Komisia prijala novú stratégiu, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť detí na internete. Plán na nové opatrenia odôvodňuje prudkým nárastom využívania internetu, ktorý sprevádza aj nárast rôznych internetových hrozieb.

Dnes až 75 % detí v EÚ pravidelne využíva internet. 4 z 10 detí už pritom boli vystavené rizikám, ako sú kybernetická šikana, výzva na podporu anorexie, sexuálne zneužívanie, detská pornografia či zneužívanie osobných údajov.

Komisia chce preto motivovať spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti IT, aby začali vytvárať nové kreatívne, interaktívne aplikácie, ktoré budú deti vzdelávať v bezpečnosti na internete. Cieľom je zvýšiť povedomie o rizikách a vytvoriť bezpečné online prostredie pre deti.

Zvýšená bezpečnosť online prostredia predstavuje podľa Komisie aj nové obchodné a pracovné príležitosti.

Podľa odhadov bude v roku 2015 bude až 90 % pracovných pozícií vyžadovať technologické zručnosti. Už dnes predstavuje globálny digitálny trh 113 mld eur. Tržby v oblasti mobilných aplikácií dosahujú 5 mld. eur a do roku 2015 narastú na 27 mld. eur.

Firmy majú preto získať výhody z opatrení EÚ, pretože im umožnia rozšíriť pôsobnosť na trhoch a podporia inovácie.