Komisia nedá mobilným operátorom dýchať

Intenzívna spolupráca dvoch komisárov je pri tvorbe európskej agendy zriedkavá. Jedným z takýchto vzácnych príkladov bude zrejme odporúčanie komisárok Vivane Reding a Neelie Kroes na zníženie poplatkov za ukončovanie hovorov v mobilných sieťach. Mal by byť politickým posolstvom národným telekomunikačným regulátorom.

Komisárky chcú členských krajinám odporučiť zníženie poplatkov za ukončovanie hovorov medzi mobilnými operátormi. Ich predstava je, že do troch rokov by mala ich cena klesnúť o 70%, teda na úroveň okolo 1,5 eura. Hoci by nová iniciatíva nemala byť záväzná, dámy z Bruselu očakávajú, že ich názor  budú národné regulačné orgány brať na zreteľ.

Mobilní operátori v niektorých krajinách zvyknú zvyšovať konečnú sumu na faktúre za mobilné služby o cenu poplatkov za ukončovanie hovorov. Zdroj blízky Komisii pre EurActiv povedal, že „toto je jeden z nákladov, ktoré Komisia navrhuje vyňať z kalkulácie [ceny za služby].“ Brusel argumentuje, že zákazníci nemajú možnosť dozvedieť sa z faktúry, akú časť ceny majú na svedomí práve platby za ukončenie hovorov. Faktom je, že ich nemožno vyúčtovať a vyčísliť priamo, na druhej strane sa ale nepriamo premietajú do cien hlasových služieb.

Poplatky za ukončovanie hovorov sú bežnými položkami, ktoré si medzi sebou účtujú telekomunikačné spoločnosti. Poplatok v mobilnej sieti je však 18-násobne vyšší, než poplatok v pevnej sieti. Operátor pevnej siete si v priemere účtuje 0,5 centa, zatiaľ čo mobilná spoločnosť až 9 centov. Komisia nechce znížiť mobilné poplatky na úroveň pevných liniek. Prevádzka mobilnej siete je nákladnejšia; spoločnosti musia napríklad kupovať časť rádiového spektra, v ktorom šíria signál GSM. Cena za využívanie spektra je v niektorých členských krajín pomerne vysoká.

Ak národné regulačné úrady zohľadnia predstavu komisárok, výrazne sa to dotkne predovšetkým telekomunikačných spoločností, ktoré podnikajú len v oblasti mobilnej komunikácie. Na druhej strane, Komisia nie je jediná, kto presadzuje takýto prístup. V septembri 2007 navrhol francúzsky regulátor Acrep znížiť poplatok za ukončenie hovoru na menej ako jedno euro. Exekutíva EÚ takýto návrh ihneď privítala.

V nedávnom rozhovore pre Financial Times komisárka Viviane Reding nevylúčila možnosť, že trh s mobilnými službami nezareaguje na opatrenia Bruselu podľa amerického vzoru, teda zavedením poplatkov za prijímanie hovorov. Komisárka takúto možnosť komentovala slovami: „O obchodných stratégiách nemá rozhodovať európska komisárka, o obchodných modeloch majú rozhodovať operátori.“ (EurActiv 16/06/08).

Verejné pripomienkovanie návrhu odporúčania začne do konca augusta. Komisia očakáva publikovanie konečného znenia v priebehu jesene tohto roka.