Komisia predstavila štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

(zdroj: Yuri Samoilov/Flickr)

Od roku 2013 požaduje Európska únia od USA obnovenie dôvery v oblasti ochrany osobných dát. Od októbrového zrušenia dohody Safe Harbour hľadali obe strany nový právny rámec na to, ako a za akých podmienok budú môcť súkromné spoločnosti zaobchádzať s osobnými údajmi občanov.

Na nový systém, ktorý nazvali štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield), dohliadne americké ministerstvo obchodu a Federálna obchodná komisia (FTC).

Európska komisia sľubuje, že súkromné spoločnosti v USA budú čeliť sprísneným povinnostiam, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov Európanov. Nový rámec počíta so zvýšením monitorovaním a lepšou transparentnosťou. V prípade pochybností sa budú môcť Európania obrátiť na nový, špecializovaný úrad ombudsmana.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová verí, že EÚ dosiahla dobrú dohodu. „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je pevným novým rámcom založeným na dôraznom presadzovaní a monitorovaní, jednoduchších prostriedkoch nápravy pre jednotlivcov a prvýkrát písomnom ubezpečení našich amerických partnerov, pokiaľ ide o obmedzenia a záruky týkajúce sa prístupu k údajom zo strany verejných orgánov z dôvodov národnej bezpečnosti,“ povedala dnes novinárom.

Únia sa pri rokovaní s americkou protistranou sústredila na 3 kľúčové záujmy. Žiadala vytvorenie systému, v ktorom budú spoločnosti čeliť tvrdším pravidlám, vrátane sankcií a prípadnému vylúčeniu. Americké orgány sa museli písomne zaviazať, že svoj prístup k osobným údajom jasne obmedzia na prípady, kedy sa rozhoduje o národnej bezpečnosti. Európania navyše získajú možnosť prostredníctvom vnútroštátnych orgánov na ochranu osobných údajov podávať sťažnosti, ktoré bude musieť Federálna obchodná komora vyriešiť. Toto konanie bude pre nich bezplatné.

Takmer 3 roky vyjednávania

Komisia dnes vydala aj oznámenie, v ktorom pripomína všetky kroky, ktoré podnikla od prevalenia škandálu s odpočúvaním zo strany NSA v júni 2013. Už v novembri 2013 navrhla 13 zmien v režime transatlantických presunov osobných údajov. K rokovaniam o novom znení Safe Harbour sa neskôr prihlásila nastupujúca Junckerova komisia.

V septembri 2015 sa EÚ a USA dohodli na nových pravidlách pre výmenu dát pri trestnom konaní a o mesiac neskôr vyhlásil Súdny dvor Európskej únie (CJEU) dohodu Safe Harbour za neplatnú. Európska exekutíva vtedy odmietla komplikácie a vydala súhrn alternatívnych nástrojov, ktoré aj naďalej umožňovali posielanie dát do USA. 2. februára 2016 oznámila eurokomisárka Jourová politickú dohodu o štíte na ochranu osobných údajov.

Európska komisia spresnila, že pred prijatím konečného rozhodnutia kolégiom komisárov budú ešte prebiehať konzultácie s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov.