Komisia žaluje Nemecko za optické vlákna

Krátka správa

Deutsche Telekom (DT) je dominantným telekomunikačným operátorom v Nemecku, ktorý plánuje kompletne prestavať telekomunikačnú infraštruktúru. Doterajšie káble vyrábané z medi by mali byť nahradené optickými vláknami. Ich inštalácia je predpokladom pre poskytovanie služby VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line), teda technológie umožňujúcej poskytovať asi osemnásobne rýchlejší internet, ako je v súčasnosti poskytovaný v rámci technológie ADSL.

Takto vysoké rýchlosti sa postupne stávajú nevyhnutnosťou najmä po tom, ako mnohé servery prevádzkujú služby HDTV alebo VoIP. Nová širokopásmová technológia by umožnila zákazníkovi ich bezproblémové používanie súčasne v rovnakom čase.

S cieľom, aby sa spoločnosti DT vrátila investícia vo výške 3 mld. eur, nemecký spolkový minister pre hospodárstvo, Michael Glos, vyňal optické siete spod pravidiel konkurencie prikazujúcich sieťovým operátorom garantovať spravodlivý prístup k vlastnej sieti aj konkurencii. Glos argumentuje tým, že takéto „regulačné prázdniny“ sú odôvodniteľné z toho dôvodu, že optické siete sú pomerne novým trhom, v ktorom sa zatiaľ uplatňujú jemnejšie konkurenčné pravidlá. Rovnako môže byť toto rozhodnutie do istej miery ovplyvnené aj faktom, že 32% balík akcií DT je v rukách štátu.

Komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Reding s takýmto argumentom nesúhlasí a už v minulosti viac razy opakovane pohrozila Nemecku žalobou pred ESD. Reding argumentuje, že technológia VDSL nie je úplne novým produktom, ale iba jedným z tých, pre ktoré sa stáva existujúci trh rýchlejším a konkurenčnejším. Pochopiteľne sa to týka predovšetkým trhu s pripojením do internetu.

Aj napriek pravidlám Komisie vydaným v decembri 2004 a niektorým pravidlám vydaným Nemeckým regulačným úradom, DT pokračuje v budovaní siete VDSL po celom Nemecku. V súčasnosti je technológia dostupná v 12 veľkých mestách a do konca roka 2007 spoločnosť plánuje spustiť prevádzku optických sietí v ďalších mestách, čím sa ich počet vyšplhá na hodnotu 50. Realita je taká, že DT si v oblasti poskytovania VDSL nateraz udržiava monopolné postavenie.

27. júna 2007 podá komisárka Reding oficiálnu žalobu na Nemecko pred ESD. Spoločnosť DT vzápätí pohrozila, že v prípade ohrozenia návratnosti investície do budovania optických sietí úplne zastaví rozširovanie vysokorýchlostného VDSL.