Kompromis o telekomunikačnom balíku stále neexistuje

Ani po včerajšom (17.2.) neformálnom zasadnutí Rady ministrov telekomunikácií neexistuje spoločný kompromisný návrh tzv. telekomunikačného balíka. Na stole sú predovšetkým dve možné riešenia, ktoré rôznym spôsobom definujú postavenie Komisie vo vynášaní rozhodnutí v oblasti telekomunikácií:

  • prvá možnosť hovorí o práve veta pre Komisiu, to by sa však muselo opierať o súhlas združenia európskych regulátorov telekomunikácií (v praxi by to pravdepodobne znamenalo, že právo veta by Komisia nemala ako uplatniť),
  • miesto Komisie v rozhodovacom procese sa nezmení a podobne, ako dnes, bude môcť aj naďalej vynášať iba odporúčania v prípade, že by nebola spokojná s rozhodnutím ktoréhokoľvek národného regulátora.

Čo sa týka ďalšieho sporného bodu – prerozdelenia frekvencií rádiového spektra, ktoré sa uvoľnili ako dôsledok digitalizácie vysielania – v tomto smere majú jednotlivé členské krajiny rôzne názory. Zhoda neexistuje v otázke, na základe akého kľúča by sa mali prideľovať frekvencie novým záujemcom. Súčasne, jednotná pozícia neexistuje ani v otázke, či by malo ísť o proces, ktorý sa bude regulovať na európskej alebo národnej úrovni.

Európski ministri telekomunikácií poverili České predsedníctvo, aby predstavilo návrh kompromisu pre vyjednávania medzi Radou a Európskym parlamentom.

Martin Říman, český minister pre priemysel a obchod, je s priebehom včerajšej neformálnej schôdzky spokojný. Po jej skončení na tlačovej konferencii informoval, že „medzi členskými krajinami vládne zhoda na tom, že nový regulačný rámec pre prijatie telekomunikačného balíka by mal vytvoriť podmienky pre investície do novej infraštruktúry“. Doplnil, že jeho krajina dostala od ostatných ministrov súhlas, podľa ktorého môže pri hľadaní kompromisnej pozície zájsť aj za limity rámca, ktorý schválila Rada v novembri 2008.

České predsedníctvo by rado našlo kompromis do volieb do Európskeho parlamentu. Viviane Redingová, komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá, včera na tlačovej konferencii uviedla, že by sa tak mohlo stať v prípade, ak by Praha začala s členskými krajinami a europoslancami rokovať už na budúci týždeň.