Konferencia Kooperačný potenciál slovenského výskumu a vývoja

Krátka správa

Vo štvrtok 24. októbra, teda na budúci týždeň sa v Bratislave (hotel Danube) uskutoční celoštátna konferencia, ktorú pripravila IT Asociácia Slovenska. Spolu s ňou sú organizátormi Zväz elektrotechnického priemyslu, Slovenská akadémia vied, Slovenská rektorská konferencia a magazín o moderných technológiách PC Revue. Cieľom tohto podujatia je sprostredkovať výsledky a možnosti slovenského výskumu a vývoja špecialistom z nadnárodných spoločností z elektrotechnického priemyslu a z oblasti informačných technológiíí. Okrem toho majú organizátori záujem prezentovať možnosti obojstranne prospešnej spolupráce a vytvorenia nových kooperačných vzťahov.

Konferecia by mala byť konkrétnym príspevkom k budovaniu znalostnej spoločnostia a ekonomiky na Slovensku. Preto sa na nej zúčastní aj podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič, ktorý bude hneď v úvode hovoriť o tom, akú dôležitú úlohu hrá budovanie znalostnej ekonomiky v SR pre úspech Slovenska v 21. storočí. Okrem neho v úvode konferencie vystúpi aj minister školstva Ján Mikolaj.

Na programe konferencie je 14 prezentácií, o ktoré sa „postarajú“ predovšetkým reprezentanti slovenských vysokých škôl (STU Bratislava, TU Košice a Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne) a vedeckých a vývojových pracovísk SAV (Elektrotechnický ústav, Ústav informatiky a Ústav materiálov a mechaniky strojov), ako aj niekoľkých ďalších výskumných a vývojových inštitúcií. Okrem nich však s prezentáciami vystúpia aj zástupcovia niekoľkých zahraničných firiem (Microsoft, Siemens, Infogem AG/ JD Software, Alcatel).

Účasť na konferencii je otvorená širokému okruhu záujemcov najmä z radov odborníkov a účastnícky poplatok organizátori nevyberajú.