Koniec roamingových poplatkov sa možno oddiali

Jednotnú cenu za volanie z domu aj zo zahraničia odhlasoval už v apríli Európsky parlament. Za dátum, kedy má toto rozhodnutie vstúpiť do praxe, vybral 15. december 2015. Nová legislatíva, ktorú v oblasti roamingu chystá talianske predsedníctvo únie, žiadnu časovú lehotu neurčuje.

Hrubý návrh zmien sa bude zrejme ďalej revidovať. Zatiaľ obsahuje iba zmienku o postupnom znižovaní poplatkov. Cieľový stav, ktorý označujú anglickou skratkou RLAH (roam like at home) a znamená rovnakú cenu za hovory z celej Európy, nemá časový harmonogram.

„Legislatívny termín pre počiatočné zavedenie RLAH je významnou politikou otázkou a musí byť definovaný,“ uvádza sa v texte, na ktorý ako prvá poukázala agentúra Reuters.  

Dávno definovaná priorita

Odchádzajúca komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová označila odstránenie roamingových platieb ako jednu z priorít reformy telekomunikačného sektora. Roztrieštené národné trhy majú za následok, že Európa stráca zdroj potenciálneho rastu, uviedla v návrhu nariadenia o „prepojenom kontinente“.

Na začiatku júla oznámila Európska komisia zníženie cien za cezhraničné volanie o štvrtinu a dátových služieb o 50%. Pri tejto príležitosti Kroesová pripomenula, že v rámci jednotného trhu by poplatky nemali vôbec existovať.

Komisia uvádza, že odkedy v roku 2007 začala s korekciami roamingu, jeho cena poklesla o 80-90 %. Jeho koniec je údajne nepochybný, ide iba o načasovanie, uvádzajú zdroje z komerčného prostredia.

Ide o konkurencieschopnosť

Zástupcovia EK vravia, že za súčasnými legislatívnymi snahami stojí záujem o koncového spotrebiteľa aj snaha lepšie sa vyrovnať s americkou a ázijskou konkurenciou.

K jednotnému trhu s telekomunikáciami sa má v EÚ dospieť zrušením poplatkov za roaming, zaručením otvoreného internetu, koordináciou pri udeľovaní práv na využívanie frekvenčného spektra, zvýšením transparentnosti zmlúv a uľahčením zmeny poskytovateľov služieb.

Tieto opatrenia by uvítali aj telekomunikační operátori. Naopak členské štáty sa zdráhajú vzdať práve aukcií frekvenčného spektra, ktoré doteraz poskytovali lukratívny zdroj príjmov.

EurActiv.sk/Reuters