Kroes prikazuje telekomunikačným firmám, aby znížili ceny

foto: zdroj- flickr, autor: gcman105

„Len obmedzený pokrok smerom k skutočnému jednotnému trhu je sklamaním,“ vyhlásila vo svojom včerajšom (25. mája) stanovisku Neelie Kroes, ktorá je okrem iného zodpovedná za kľúčové portfólio Digitálnej agendy.

Maloobchodné ceny u mobilných operátorov sa v členských štátoch rozlišujú aj v rozmedzí 20 centov za minútu- napríklad kým hovory v Lotyšsku stoja štyri centy za minútu, na Malte zaplatia užívatelia za rovnaké obdobie 24 centov. Údaje vychádzajú zo štatistík z výročnej správy nazvanej Jednotný európsky trh s elektronickou komunikáciou.

„Ak trh nepracuje správne, je šanca, že preplatíte,“ povedala Kroes pre holandský denník Het Financiele Dagblad.

Európska únia nedávno získala po schválení dlho očakávaného telekomunikačného balíka v novembri minulého roka viac právomocí, ktoré jej okrem iného umožnia dohliadať na súťaž v tomto sektore. Nové pravidlá tiež ustanovujú vznik paneurópskeho regulátorského orgánu BEREC (Orgán európskych regulátorov pre elektronickú komunikáciu) a dávajú EÚ väčšie slovo v oblasti cien za hovory z pevnej linky a mobilných sietí, či v otázke prístupu účastníkov na trhu k sieťam.

„Členské štáty musia robiť viac, aby sa zaistilo, že sa telekomunikačné pravidlá správne zavedú a že sa uskutočnia nevyhnutné investície to inovatívnych služieb v záujme všetkých 500 miliónov európskych spotrebiteľov,“ dodáva eurokomisárka.

Správa EÚ sa sťažuje, že národné telekomunikačné firmy zavádzajú pravidlá EÚ príliš pomaly, pričom regulátori v niektorých prípadoch odďaľujú uplatnenie týchto pravidiel až o niekoľko rokov.

Kroes na telekomunikačný sektor vyvíja viac tlaku v čase, kedy sa chystá predstaviť nové návrhy regulujúce sieťovú infraštruktúru v rámci Únie. Predošlé návrhy zastrešujúce investície do vysokorýchlostnej internetovej infraštruktúry- nazývané aj Prístup ďalšej generácie (NGA)- sa nepodarilo presadiť kvôli námietkam zo strany veľkých sietí ohľadne prístupových cien pre nových operátorov na trhu.

Zástupcovia telekomunikačného sektoru v EÚ včera upozornili na trend poklesu a nedostatok investícií do telekomunikácií, k čomu napomohla aj súčasná ekonomická kríza.

V roku 2009 zisky telekomunikačných spoločností poklesli o tri percentá a investície o 7,5 percenta, uvádza združenie Európskych telekomunikačných a sieťových operátorov (ETNO).

„Na to, aby európska ekonomika a spoločnosť plne ťažili z vysokorýchlostného širokopásmového internetu je potrebné, aby pripravované odporúčania v rámci NGA posilnili stimuly pre súkromné investície do prístupových sietí ďalších generácií a aby sa vzali do úvahy možné riziká,“ uvádza riaditeľ ETNO Michael Bartholomew.