Kto zaplatí vysokorýchlostný internet? EÚ ešte nevie

Počas konzultácií bude Komisia zisťovať či by mal byť prístup k internetu verejným právom a ako by bolo možné súčasné pravidlá EÚ z roku 2002 pozmeniť tak, aby zahŕňali cieľ EÚ zabezpečiť „širokopásmový internet pre všetkých“.

Tento cieľ korešponduje s jednou z priorít španielskeho predsedníctva, ktoré chce presadiť, aby bol širokopásmový internet dostupný v celej Únii a najmä, aby sa zlepšila jeho prítomnosť vo vidieckych oblastiach.

Kto za to zaplatí?

Najdôležitejšou témou rozhovorov o sieťovom pokrytí však je, odkiaľ členské štáty získajú prostriedky na vybudovanie internetovej infraštruktúry. Počas konzultácií chce Komisia s touto otázkou osloviť ako telekomunikačné odvetvie tak i verejný sektor.

V štúdii o Európskej únii nazvanej „digitálne delenie“ Komisia zistila, že 23 percent vidieckych oblastí EÚ je bez prístupu na internet a iba 70 percent vidieckeho obyvateľstva sa môže spoľahnúť na vysokorýchlostné internetové spojenie.

Zdroje z telekomunikačného odvetvia tvrdia, že pravidlá o univerzálnych službách nie sú tým správnym nástrojom na pokrytie širokopásmovým internetom, keďže štrukturálne fondy sa už používajú na získavanie prostriedkov na zavedenie vysokorýchlostného internetu.

Súčasné univerzálne služby európskym občanom garantujú, že sa môžu pripojiť k verejnej sieti a môžu používať verejné telefónne služby na telefonovanie, posielanie faxov či prístup na internet. Zaisťujú tiež verejné telefónne búdky a špeciálnu pomoc pre postihnutých.

Medzi mestskými zastupiteľstvami existuje určitá vôľa koordinovať zavádzanie lepšieho prístupu k internetu, informovala o tom pracovná skupina EUROCITIES spájajúca najväčšie európske mestá.

Viac ako dvadsaťčlenný zbor skupiny, kam spadajú napríklad aj starostovia Štokholmu, Amsterdamu či Viedne, sa vyjadrili, že by boli ochotní spolupracovať a koordinovať svoje činnosti v záujme zavedenia lepších pravidiel v tejto oblasti. Dodali však, že táto koordinácia neznamená, že by finančne podporili sieťové pokrytie.

Pozície

„Z dôvodu nekonkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu vedúce k obmedzeniam širokopásmových sietí spotrebitelia a podniky ročne strácajú 25 miliárd ročne kvôli tomu,“ píše sa v stanovisku European Competitive Telecoms Association (ECTA).

„ECTA bude na Komisiu a národné regulačné orgány naliehať, aby vyšetrili nedostatky v oblasti konkurencieschopnosti na telekomunikačnom trhu a preverili možnosť použitia nových právomocí voči dominantným hráčom, kde bude treba,“ povedal predseda ECTA Hubertus von Roenne.