Ladia sa posledné detaily konca platieb za roaming

roaming, roamingové poplatky, telekomunikácie

(zdroj: Uncalno Tekno/Flickr)

Európska komisia dnes v súlade s už oznámenými pravidlami o ukončení poplatkov za roaming v júni 2017 predložila návrh vykonávacieho zákona, ktorý definuje rôzne opatrenia, aby ukončenie roamingových poplatkov fungovalo správne všade na území EÚ.

Komisia o celkovom odbúraní poplatkov za roaming v lete 2017 v rámci budovania jednotného digitálneho trhu oficiálne informovala vlani koncom októbra.

Ku konkrétnym opatreniam patrí aj férová politika zamedzenia nekalých praktík. Napríklad v prípade, že zákazník si kúpi SIM kartu v inej krajine EÚ, kde sú tarify nižšie na domácom trhu, ale chce ju používať doma. Alebo ak má zákazník trvalý pobyt v zahraničí, ale používa kartu predplatenú za ceny vo svojej domovskej krajine.

Takáto situácia by podľa exekutívy EÚ mohla mať negatívny vplyv na ceny na domácom trhu, a nakoniec na všetkých spotrebiteľov.

Na základe výsledkov verejnej konzultácie EK navrhuje prístup v súlade s potrebami Európanov: zákazníci by mali mať možnosť využívať domáce ceny aj za volanie zo zahraničia po dobu najmenej 90 dní v roku.

Cezhraniční pracovníci dostanú vlastné pravidlo

Isté obmedzenie sa týka cezhraničných pracovníkov, ktorí sa každý deň prihlasujú na domácu sieť. Títo by nemali mať prístup k permanentnému, „nekonečnému“ roamingu. Ak využívajú neobmedzený alebo vysoký objem mobilných dát, títo roamingoví zákazníci by mali mať prístup k domácim cenám za telefonovanie vo výške priemerného objemu používateľov roamingu.

Komisia navrhuje, že mobilný operátor môže zaviesť prirážku, ktorá však nebude presahovať príslušné veľkoobchodné roamingové limity. Exekutíva EÚ navrhla veľkoobchodné roamingové limity v podobe: 4 centy/1 minúta za roamingové hovory, 1 cent/1 SMS a 0,85 centa/1 MB dát. Tento návrh ešte musí schváliť Európsky parlament a členské štáty v Rade EÚ.

Návrh EK o tomto vykonávacom zákone bude prerokovaný s členskými štátmi EÚ na základe konzultácií s Celoeurópskym regulátorom pre oblasť telekomunikácií (BEREC). Komisia už oznámila, že tento zákon chce prijať do 15. decembra tohto roku.