MediSys: zdravotnícky špión EÚ

Krátka správa: 

Nový európsky monitorovací systém pomenovaný MediSys poskytuje informácie o vypuknutí ochorení a priemyselných nešťastiach v aktuálnom čase a tým prispieva k ich rýchlemu rozpoznaniu a umožňuje tak zodpovedným inštitúciám na udalosti rýchlo reagovať. Okrem toho poskytuje systém úradom veľmi cenné informácie ohľadne takých udalostí, ako je napríklad teroristický útok biologickými zbraňami.

Bežné monitorovacie systémy sledujú úmrtnosť, využívanie zdravotníckych služieb (ako napríklad rýchlu lekársku pomoc, pohotovosť, predpisovanie liekov), atypické ochorenia, zmenené laboratórne hodnoty a vystavenie sa rizikovému životnému prostrediu, kontakt s nebezpečnými potravinami alebo zvieratami.

Určité ohrozenie zdravia človeka alebo zvierat ostáva ale nepovšimnuté. Tieto udalosti môžu byť mapované len v miestnej, či regionálnej tlači alebo sa im venujú iné, verejne menej známe informačné zdroje. Problém nastáva, ako sa k nim dostať.

Použitím preddefinovaných kľúčových slov a ich kombinácií prehliada MediSys internet a triedi informácie do troch kategórií:

  • Ochorenia,
  • Bioterorizmus,
  • Ďalšie hrozby.

Príspevky a „nájdené ciele“ sú následne zaradené do konkrétnejších kategórií, ako:

  • HIV-AIDS“,
  • „Infekcie dýchacích ciest“,
  • „Vtáčia chrípka“,
  • Legionella(pôvodca legionárskej horúčky a ďalších infekčných ochorení, pzn. redakcie),
  • „Sneť slezinná“
  • „Jadrová bezpečnosť“.

Pri vyfiltrovaných kategóriách sa ukladajú aj štatistické údaje, a v jednotlivých kategóriách sa rozoznávajú „najnovšie správy“. Podľa zaradenie nových príspevkov a rozoznaných kľúčových slov zasiela sa následne varovný email alebo SMS správa na zodpovedné inštitúcie, ktoré majú stálu službu.

Takto odhalil napríklad MediSys pri nedávnom vypuknutí slintačky a krívačky vo Veľkej Británii náhly nárast nových správ a rozposlal varovania prostredníctvom e-mailu a SMS úradníkom zdravotného dohľadu v celej Európe.

V spolupráci s Univerzitou v Helsinkách bol zavedený aj systém automatického rozpoznávania problematických udalostí. Analyzuje správy v angličtine a zisťuje štruktúrované dáta k počtu prípradov, miestu a dátumu. Tieto následne sú archivované do automatizovanej databanky, ktorú používa Európska komisia a členské štáty. Aj občania majú voľný prístup k tomuto nástroju na verejnej verzii MediSysu: http://medusa.jrc.it.