Menej peňazí na informatizáciu

Krátka správa

O vyše 200 miliónov eur menej by malo ísť v najbližších siedmych rokoch z eurofondov na informatizáciu. MVRR SR to presadzuje v zmenenom návrhu Národného strategického referenčného rámca (NSRR) na roky 2007 – 2013. Ide o zásadný programový dokument, podľa ktorého sa od budúceho roka začnú míňať peniaze určené pre Slovensko z európskych fondov. Ministerstvo ho má do októbra predložiť vláde. Finálna verzia NSRR spolu s operačnými programami bude po schválení vládou oficiálne zaslaná Európskej komisii, čo najskôr po vydaní Strategických usmernení Spoločenstva, ktorých vydanie sa v harmonograme Európskej komisie predpokladá v októbri 2006.

Medzi strategickými prioritami ostáva priorita Znalostná ekonomika s troma špecifickými prioritami, medzi ktorými prvou je informatizácia spoločnosti. Aj medzi operačnými programami (OP) je OP Doprava a informatizácia spoločnosti, ktorého riadiacim orgánom je ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií a financie na tento OP budú plynúť z Európskeho fondu pre regióny a rozvoj (ERDF) a Kohézneho fondu.

Nemilým prekvapením je fakt, že MVRR SR navrhuje, aby namiesto pôvodných 850 miliónov eur išlo na špecifickú prioritu Informatizácia spoločnosti iba 621 a pol milióna (presne 621 530 086 eur). To by znamenalo výrazný ústup od prezentovanej podpory informatizácie, ktorá sprevádza vládu Róberta Fica už od samého začiatku. Podľa informácie z poradenskej skupiny eEurope už pôvodný návrh Dzurindovej vlády bol na dolnej hranici toho, čo chcú na informatizáciu z eurofondov minúť iné členské krajiny Európskej únie – okolo 10 percent.

Okrem financovania tejto špecifickej priority počíta NSRR s financovaním informatizácie v rámci niektorých iných programových zámerov. Napríklad v OP Bratislavský kraj sa na prioritu inovácie a informatizácia navrhuje vyčleniť 26 100 000 eur.