Microsoft pôjde do Bruselu na koberec

Screenshot: www.microsoft.sk

Elektronický štandard Microsoft Office Open XML (OOXML) už nekritizujú len konkurenčné firmy, ale kritiky sa mu dostalo aj na európskej úrovni. Britská vzdelávacia, komunikačná a technologická agentúra (BECTA) 13. mája potvrdila, že vzniesla v Bruseli žalobu voči americkému IT gigantu. Dôvodom sú údajné “anti-konkurenčné licenčné praktiky.”

BECTA nežalovala Microsoft len pre Európskou komisiou, ale súčasne aj pred britským Úradom pre spravodlivé obchodovanie (OFT). OFT je národným regulátorom konkurencie na Bristkých ostrovoch.

Žalobca v Bruseli namieta najmä voči nekompatibilite OOXML s inými dátovými štandardmi, predovšetkým s konkurenčným Open Document Format (ODF). Vzájomný nesúlad podľa neho vytvára bariéru vzdelávacím inštitúciám, ktoré sa snažia o prekonanie tzv. digitálneho rozdelenia.

V Británii je žaloba mierne odlišná. Vzťahuje sa na produkt Microsoft Office 2007, ktorý zvýhodňuje vlastný formát OOXML. Microsoft však nevidí dôvod, prečo by mal vo vlastnom produkte poskytnúť obdobnú podporu konkurenčnému ODF, hoci oba formáty získali certifikát ISO (EurActiv 03/04/08).

Právne problémy americkej softvérovej firmy v Európe sa môžu zhoršiť. Microsoft sa medzičasom rozhodol odvolať sa proti pokute, ktorú mu priznala komisárka Neelie Kroes, zodpovedná za konkurenciu. 9. mája 2008 firma odmietla zaplatiť 899 mil. eur za svoju politiku softvérových licencií a inkasovanie neprimerane vysokých licenčných poplatkov v období 2004 – 2007. Vo svojom stanovisku uvádza, že sa dožaduje “konštruktívneho úsilia o vyjasnenie pred súdom.”