Mobilní operátori ovládnu rádiové spektrum

Komisárka pre informačnú spoločnosť, Viviane Reding, včera prvýkrát otvorene hovorila o svojej predstave využívania digitálnej časti rádiového spektra. „Dovoľte mi predstaviť veľmi predbežný návrh“ povedala 12. júna novinárom v Luxemburgu. „Dovoľte nám dohodnúť sa na vytvorení veľmi efektívneho a pre spotrebiteľov prijateľného využitia digitálnych dividend v Európe. Dovoľte nám do roku 2010 vyčleniť 50% spektra novým mobilným a bezdrôtovým službám,“ povedala.

Z komisárkinej myšlienky môžu mať radosť predovšetkým mobilní operátori. Poskytovatelia televízneho vysielania zrejme až tak veľmi nadšení nebudú. Je nepísaným pravidlom, že televízne spoločnosti majú v oblasti rádiového spektra „kvázi monopol.“ Doteraz jedinými autonómnymi hráčmi, ktorí nezáviseli od televízií, boli tiesňové služby a armáda. Týmto zložkám každá krajina vyčlenila istý frekvenčný rozsah, do ktorého nemohla zasiahnuť žiadna súkromná firma.

Situácia sa mení s prechodom na digitálne vysielanie. EÚ si predsavzala, že do roku 2012 uskutoční tzv. „digitálnu konverziu“ (angl. digital switchover). V praxi to znamená, že dynamický model umožní vysielanie rovnakého počtu rádiových kanálov v menšej časti celkového spektra.

Ponúka sa otázka, ako naložiť s časťou spektra, ktorá sa digitalizáciou uvoľní:

  • Televízni vysielatelia a tradiční používatelia spektra majú záujem o pokračovanie využívania celej šírky, ktorú využívali analógovým spôsobom. Argumentujú, že chcú svojim zákazníkom poskytovať interaktívnejšie služby s vyššou pridanou hodnotou.
  • Komisárka Reding chce voľnú časť spektra dať k dispozícii mobilným operátorom. Vytvorí tak priestor pre vznik silných hráčov, ktorí posilnia konkurenciu.

Komisárkinou motiváciou je snaha o rozširovanie širokopásmového pripojenia do internetu (broadband pripojenia) vo vidieckych oblastiach. Členské krajiny EÚ v porovnaní s inými vyspelými štátmi výrazne zaostávajú. V súčasnosti sa vysokorýchlostným dátovým pripojením môže pochváliť iba každá piata domácnosť.

Viacerí však pokladajú za lepšie riešenie budovanie tzv. sietí NGN (sietí novej generácie). Ide o sieťovanie optickým vláknom, ktoré dokáže poskytnúť vysokokapacitný a neporovnateľne rýchlejší prenos dát. Siete NGN by mali hrať kľúčovú rolu v rozvoji e-aplikácií vo verejnom sektore, napríklad e-Learning, e-Government, či e-Health. Európska únia zatiaľ nevytvorila rámec, ktorý by garantoval stabilitu investičného prostredia v budúcnosti a návratnosť investícií. Komisia prisľúbila zaoberať sa otázkou v lete (EurActiv 09/05/08). Na druhej strane, digitalizácia vidieka prostredníctvom mobilného internetového pripojenia sa zdá byť z finančného hľadiska realizovateľnejšia.