Mobilný internet vraj čaká fenomenálny rast

(zdroj: Manny Valdes/Flickr)

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Budúcnosť broadbandu v Európe

„Budúci dopyt tu určite bude. Európa by na neho mala odpovedať poskytnutím internetového pripojenia najvyššej kvality, a to všade,“ uviedol včera na bruselskej konferencii Mobile 360 Europe podpredseda Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip.

Ansipovým hlavným posolstvom na konferencii bolo to, že bez vhodnej infraštruktúry sa jednotný digitálny trh (Digital Single Market/DSM) nezrealizuje. Počas nasledujúcich piatich rokov sa počet smartfónov s rýchlym internetovým pripojením v Európe zdvojnásobí. Podľa podpredsedu Komisie je to „fenomenálne“, no úniu čaká náročná mobilizácia súkromných investícií.

Budeme lídrom?

Predstavitelia únie vnímajú nastávajúcu mobilnú revolúciu ako príležitosť na znovunadobudnutie líderskej pozície, ktorú Európa stratila počas tretej generácie mobilných sietí. Andrus Ansip sa aj preto vrátil k nedávnemu stanovisku rady EÚ k uvoľneniu frekvenčného pásma 700 MHz, v ktorom budú nastávajúce siete pôsobiť. [EurActiv.sk, 27. 5. 2016]

Budúcnosť internetu v Európe má byť kombináciou fixného a mobilného pripojenia. V mobilnej oblasti je kľúčový rok 2020. Komisia si v žiadnom prípade neželá premeškať tento dátum.

„Verím, že je to pre nás príležitosť posunúť sa od národných záujmov k európskemu mysleniu.“

V pondelok sa v EÚ začala verejná konzultácia ku koordinovanému zavedeniu mobilných sietí 5. generácie (5G). Potrvá do 11. júla a jej  závery zahrnú do pripravovaného akčného plánu. Komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger tvrdí, že akčný plán pre 5G príde ešte tento rok.

Už skôr ohlásila Komisia investície do výskumu nových sietí prostredníctvom programu Horizont 2020 a tiež uzatvorenie viacerých bilaterálnych dohôd s globálnymi lídrami v tejto oblasti. V druhej polovici roka by sa ma objaviť aj návrh na reformu európskych telekomunikačných pravidiel.

Ansip predpovedá náročnosť diskusií o reforme. „Verím, že je to pre nás príležitosť posunúť sa od národných záujmov k európskemu mysleniu,“ dodal.

Generálny riaditeľ zoskupenia GSMA Mats Granryd uviedol, že skutočne najväčšou výzvou Európy ostáva prekonať rozdrobené regulačné prostredie.