Na konferencii ITAPA predstavili nový zákon o e-governmente

zdroj wikimedia commons

Nový návrh zákona o eGovernmente (o elektronickom výkone verejnej moci) predstavili na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2012 – Zaostrené na výsledky jeho autori.

“Tento zákon hovorí, že odo mňa štát nemôže žiadať informácie, ktoré už má,” zdôraznil jeden z autorov návrhu Pavol Frič zo spoločnosti DITEC. V praxi to znamená, že pokiaľ raz poskytneme štátnej inštitúcii určitý údaj – napríklad výpis z registra trestov – iný úrad ho už od nás nebude môcť žiadať.

Frič na kongrese ITAPA vystúpil v rámci prezentácie spolu s právnikom Marekom Kaľavským a Jánom Hochmannom z ministerstva financií. Práve riaditeľ odboru legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov na ministerstve financií reagoval aj na výhrady, že zákon pripravovali ľudia z IT firiem a môže to mať dopad aj na jeho objektivitu. “Aj keď sú z komerčnej sféry, ale momentálne sú externými pracovníkmi ministerstva financií,” upozornil Hochmann.

Súčasťou návrhu zákona je aj povinnosť zaviesť takzvané elektronické schránky. Práve cez ne budeme môcť komunikovať s úradmi. Od štátu ich dostaneme zadarmo a bežní občania budú mať na výber či si ich aktivujú alebo nie. Podnikatelia a firmy ich budú mať povinne aktívne.

Jednoduchšie a pohodlnejšie vybavenie úradných povinností umožní aj tzv. zaručený elektronický podpis. Od štátu ho taktiež dostaneme zadarmo, spolu s elektronickým občianskym preukazom. Popri nových možnostiach však zákon nezakáže doterajší, “papierové” spôsoby. “Občan si bude môcť vybrať, či bude komunikovať listovo, alebo elektronicky,” povedal Kaľavský.

Na ITAPE vystúpil aj štátny tajomník ministerstva pre výskum a vývoj z Taiwanu Hao Chun Tai.

Ostrov s napätými vzťahmi s Čínou sa vďaka technológiám v svetovom rebríčku konkurencieschopnosti krajín umiestňuje na 14. mieste.

„V prvom rade používame jednoduchý systém a mnoho ľudí používa smartfóny. Rozumieme, že ľudia chcú byť všade “online“ a s radosťou využívajú nové technológie a siete. Slúži to tiež na  bezproblémové pritiahnutie ľudí k vláde, pretože je veľmi dôležité, aby bola naša vláda efektívna“, hovorí.  

Ak chcete napríklad na Taiwane vyzbierať dane z príjmov od každého obyvateľa v minulosti musel každý občan prísť osobne a poskytnúť svoje informácie a osobne zaplatiť na úrad. Teraz vám taiwanská vláda povie koľko musíte zaplatiť a pošle vám rovno informáciu o dani z príjmu. Jediné čo musíte urobiť, je uviesť vaše meno a potom môžete jednoducho zaplatiť kartou, čo vám nezaberie ani desať minút“, opisuje možnosti e-governmentu.

Taiwan poskytuje verejné pripojenie na WIFI sieť. „Poskytujeme viac ako 3600 WIFI "hot-spots". Na WIFI sa môžete pripojiť skoro na všetkých verejných miestach napr. na pošte, autobusovej zastávke, a tiež na niektorých školách. Všetky tieto služby sú pre našich ľudí zadarmo“ Zadarmo je základná rýchlosť pripojenia, za pripojenie, ktoré rýchlosťou umožňuje hrať online hry, či sťahovanie hudby si už človek platí.

Poradca európskej komisárky pre digitálnu agendu Carl Christian Buhr, na margo tlaku na znižovanie európskeho rozpočtu povedal: „Mali by sme sa uistiť, že peniaze, ktoré máme a poskytujeme nám v budúcnosti prinesú ovocie ako je rozvoj infraštruktúry, IKT, dostupnosť služieb, kde nám môže byť príkladom aj Taiwan.

Na ITAPE vystúpil aj Ian Pretty z Veľkej Británie, ktorý bol poradcom britského premiéra a mal na starosti v Británii projekt, ktorý v našich podmienkach nazývame UNITAS (reforma výberu daní a odvodov).

„Významnou časťou je komunikácia. Je dôležité ako to oznámite občanom, ako ministrom vysvetlíte čo chcete robiť, ako EÚ predstavíte váš zámer na rozšírene financovanie vášho projektu a ako sa tieto budúce zmeny stretávajú z cieľmi ľudí, ktorý pre danú organizáciu pracujú“, vysvetľuje Brit.

„Myslím si, že až potom môžeme brať do úvahy technológiu. Technológia nemôže byť hybnou silou zmeny organizácie, môže to spôsobiť zlyhanie projektu. Technológia je na poslednom mieste zavádzania projektu.“

Podľa prezidenta o.z. Partnerstvá pre prosperitu Milana Ištvána, stojí súčasná vládna garnitúra pred dvomi veľkými politickými výzvami. Prvá je v oblasti informatizácie spoločnosti je úspešne dokončiť operačný program informatizácia spoločnosť, čo bude zásadným východiskom pre druhú politickú výzvu – príprava budúceho programovacieho obdobia 2014-2020.

„Na jar budúceho roku nás čaká finalizácia prvej vlny eGovernment projektov z opisu, ktoré sa ukončia, spustia sa do reálnej prevádzky prvé desiatky možno až stovky elektronických služieb pre občanov a podnikateľov. Kvalita týchto služieb nám veľmi veľa napovie o tom akým spôsobom tieto prostriedky štrukturálnych fondov EÚ boli využité, ako sme ich dokázali využiť, aké kvalitné sú tieto služby a akým spôsobom ich verejnosť prijala.“

Ištván pripomína, že SR je jedným zo štátov EÚ, ktorá zatiaľ nemá schválenú vládnu politiku v tejto oblasti. Štrukturálne fondy v budúcom období by mali zabezpečiť najmä to aby sa nezväčšovala „digitálna priepasť“, ktorá existuje na Slovensku vo väzbe na niektoré regióny a sociálne skupiny. „Je dôležité, aby využitiu týchto štrukturálnych fondov pre to budúce obdobie predchádzala širšia spoločenská, politická ale i odborná diskusia“, poznamenal.