Na Skype a WhatsApp čakajú povinnosti operátorov

(zdroj: Microsiervos/Flickr)

Septembrová reforma európskych pravidiel v oblasti telekomunikácie veľmi pravdepodobne zacieli aj na služby, ktoré konkurujú tradičnému telefonovaniu a SMS správam. Niektoré spoločnosti to už teraz znepokojuje a hovoria o možných komplikáciách.

Internetové spoločnosti majú spravidla jedno európske ústredie. Facebook a Google sídlia v Írsku, no súdnym podaniam za nedostatočnú ochranu osobných údajov čelili aj v jednotlivých členských krajinách. Niečo podobné môže čakať rôzne služby na volanie a posielanie správ po internete.

„Ak by mali spadať pod rámec nových telekomunikačných pravidiel, tak by denne čelili regulátorom z 28 krajín,“ vysvetľuje James Waterworth z lobistického združenia CCIA (Computer & Communications Industry Association).

Európska komisia plánuje zavedenie pravidiel, ktorým internetové služby rozdelila do troch kategórií. Redakcii EurActiv.com sa podarilo získať interný dokument, ktorý to potvrdzuje. Pre Skype volanie na bežné telefónne čísla by tak mohli platiť rovnaké normy ako pre dvojicu klasických zariadení. Na hovor medzi dvomi počítačmi by sa nová legislatíva naďalej nevzťahovala.

Súkromný sektor považuje takéto rozdelenie za správne. Waterworth ocenil túto „odstupňovanú odpoveď“ na jednotlivé online služby. Podľa neho by však postavenie over-the-top (OTT) služieb na jednu úroveň s telekomunikačnými operátormi nebolo správne.

Čo s číslom 112?

Jedným z návrhov, ktoré by internetovým komunikačným platformám komplikovali život, sú bezplatné volania na linku záchrany 112. Obávajú sa tejto požiadavky zo strany Európskej komisie, zatiaľ čo samotní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na tomto netrvajú.

Výkonný riaditeľ Európskej asociácie liniek tiesňového volania (EENA) Gary Machado povedal: „Počet hovorov prostredníctvom OTT služieb je extrémne malý a po mnoho nasledujúcich rokov aj extrémne malým zostane.“

Machado hovorí, že rozšírenie požiadavky bezplatných tiesňových hovorov na aplikácie, akou je napríklad WhatsApp, by využil veľmi malý počet ľudí. Náklady by vzrástli neúmerne. „Ak budeme o päť rokov volať cez WhatsApp namiesto obyčajných telefónnych čísiel, potom má právna úprava tejto požiadavky zmysel.“

Telekomunikační operátori chcú v tom prípade jasne odlíšiť, že online firmy neposkytujú rovnakú kvalitu. Podľa nedávneho prieskumu Komisie by 43 % tradičných poskytovateľov volania a SMS správ chcelo internetové spoločnosti zahrnúť do pripravovanej reformy.