Najviac IT expertov je v Česku

Krátka správa

Denník českých komunistov Haló noviny dnes napísal, že Česi majú najviac odborníkov na informačné technológie. Odvoláva sa pritom na najnovšie údaje Českého štatistického úradu. Podľa neho podiel odborníkov na IT na všetkých zamestnancoch vlani dosiahol 1,8 percenta.

Tento údaj kontinuálne rástol od roku 1995 do roku 2002 z 1,2 percenta na 1,9 percenta. Potom sa mierne znížil, čo odborníci pripisujú prasknutiu tzv. bubliny internetových firiem v USA, keďže jej efekty sa v Európe prejavili s miernym oneskorením. Za opätovným nárastom v posledných troch rokoch je podľa Českého štatistického úradu najmä príchod viacerých významných zahraničných investorov do oblasti strategických služieb a dopyt po takýchto pracovníkoch zo strany firiem ako sú Microsoft, Accenture, LogicaCMG či DHL.

Hoci je ČR najlepšia spomedzi nových členských krajín, celkovo je v EÚ na prvom mieste už tradične Švédsko, nasledované Holandskom a Nórskom (to síce nie je členom EÚ, ale štatistiky Únie ho spolu so Švajčiarskom bežne berú do úvahy). V týchto krajinách pripadali v roku 2005 na každých 100 zamestnancov približne traja experti na IT.

Najviac počítačových odborníkov z ČR je v Prahe a v Juhomoravskom kraji. V hlavnom meste sú viac než traja experti na IT na 100 zamestnancov, na juhu Moravy viac než dvaja. Naopak najmenej ich majú v Karlovarskom a Ústeckom kraji, kde ich podiel klesá pod jedno percento. Vyše 40 percent českých profesionálov v oblasti IT je vo veku 25 – 34 rokov. Druhou najpočetnejšou vekovou skupinou s pätinovým podielom sú ľudia od 35 do 44 rokov.

Experi na IT v Českej republike sú najčastejšie zamestnaní v službách, kde prevažuje podnikateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky. V sekundárnom sektore prevažuje spracovateľský priemysel. Drvivú väčšinu expertov na IT tvoria v ČR muži: v kategórii vedci a odborní pracovníci v IT je 37 percent mužov a iba 3 percentá žien a v kategórii technickí pracovníci v IT je 37,6 percenta mužov a už 10 percent žien.

Ukončené vysokoškolské vzdelanie má len necelých 45 percent všetkých odborníkov na IT, pričom len 8 percent má takéto vzdelanie v oblasti informatika a výpočtová technika. Takže oblasť IKT nie je doménou ľudí s najvyššou a špecifickou kvalifikáciou. Napriek tomu, že vyštudovaných odborníkov na IT bolo v roku 2006 približne 14 500, len asi polovica z nich pôsobí na pozíciách expertov pre IKT.