Nové trendy v zdravotníctve šetria čas i peniaze pacientov

Investície do najvyspelejších komunikačných systémov zároveň pomáhajú zvyšovať spokojnosť pacientov a zamestnancov nemocničných zariadení, ktoré tak dostávajú za svoje peniaze skutočné výsledky, uvádza sa v pilotnom projekte.

Využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) v zdravotníctve má jasne preukázateľné výhody, ale pacientov je potrebné do celého procesu včas a ak sa má dosiahnuť pokrok tak je potrebná aj zvýšená podpora politikov, uviedli tento týždeň (22. júna) vo svojom prejave v Európskom parlamente na tému elektronizácie zdravotníctva (snaha eHealth) rečníci.

Stretnutie iniciované bulharskou europoslankyňou za liberálov Antonyiou Parvanovou sa zameriavalo najmä na analýzu nákladov a výhod investícií do zdravotnej starostlivosti, ktorú uskutočnila Asociácia certifikovaných účtovníkov na žiadosť Európskej komisie.

Štúdia zhodnocuje dopad telefonickej komunikačnej siete pozostávajúcej z pevných liniek a mobilných zariadení na britskej pohotovosti Nottingham University Hospitals, ktorá je jednou z najväčších a najvyťaženejších v Európe.

Pri prevádzkovej revízii pohotovosti sa zistilo, že má slabú infraštruktúru, komunikačné problémy a vo veľkej miere sa spolieha na zastarané technológie- všetky tieto faktory pritom ovplyvňujú kvalitu zdravotnej starostlivosti. Odpoveďou na to bolo zavedenie už spomínanej telefonickej komunikačnej siete v októbri roku 2009 so súhlasom lekárov.

Doterajšie výsledky potvrdili, že lekári i pacienti považujú zmeny za pozitívne, uvádza viceprezident ACCA Dean Westcott. Zároveň sa podarilo sa znížiť čakaciu dobu a ukázalo sa, že cez investície je možné ušetriť náklady.

Konzultant pohotovosti v Nottinghame Navin Bedi sa domnieva, že jadro úspechu spočíva v zapojení zamestnancov kliniky „hneď od začiatku“. Rádiologický laborant Richard Tucker zasa zistil, že technológia dokonca zvyšuje interakciu medzi ľuďmi. „Nový systém má v sebe ľudský faktor- vy zavoláte a hovoríte s niekým na druhom konci. Tento ľudský element spojený s technológiami podporuje väčšiu spoluprácu pracovníkov.“

Jednanie na úrovni EÚ?

Napriek jasným výhodám plynúcim zo zavádzania nových technológií ostáva stále nejasné, či bude dostatok politickej vôle na presadzovanie rozvoja.

V apríli 2009 podporil Európsky parlament návrh na smernicu o uplatňovaní práv pacientov v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorý v sebe zahŕňa aj opatrenia na zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti elektronizácie zdravotníctva. Ministri zdravotníctva jednotlivých členských štátov pritom prednedávnom v Rade ukončili prvé čítanie tohto návrhu.

V smernici štáty uznávajú prínos informačných a komunikačných technológií pre verejné zdravie ako aj potrebu zaznamenať pokrok v tejto oblasti. Medzi navrhovanými opatreniami figuruje pridávanie údajov do kariet pacientov či zber lekárskych informácií pre oblasť verejného zdravia a výskumu.

Zatiaľ však nie je vidieť konkrétne kroky na úrovni EÚ. Šéfka sekcie Komisie pre stratégie a systémy v zdravotníctve Nathalie Chaze vníma doplnenú smernicu ako „deklaráciu úmyslov“ a dúfa, že skutočná spolupráca v oblasti eHealth sa z medzivládnej úrovne stane súčasťou komunitárnej metódy EÚ.

Postoje

Bulharská europoslankyňa za liberálov Antonyia Parvanová povedala, že Rada a niektoré členské štáty „stále váhajú a majú svoje obavy“ o zavádzaní legislatívy v tejto oblasti, ale návrh Komisie vnímajú ako dobrý začiatok.

„Som Komisii veľmi vďačná za to, že spravila z eHealth súčasť práv pacientov v otázke cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, lebo nemáme právny základ,“ povedala. Europoslankyňa zároveň vyjadrila sklamanie nad absenciou otázky zdravia v novej stratégii EÚ 2020.