Nový impulz pre vedeckú spoluprácu EÚ – Ázia

Komisia sa spoločne so svojimi ázijskými partnermi dohodla na rozšírení kapacity Trans-Eurázijskej Informačnej Siete (TEIN). EÚ prispeje na jej rozvoj sumou 12 mil. eur, Ázia o polovicu menšou čiastkou. Do roku 2011 by sa tak nemala zvýšiť len jej kapacita, ale mali by sa do nej zapojiť aj ďalšie krajiny.

„Učiniť globálnu vedeckú spoluprácu nepretržitou“ a „prekonať vzdialenosť ako prekážku spolupráce“ považuje Viviane Reding, komisárka zodpovedná za informačnú spoločnosť, za prioritné. Jej kolegyňa zodpovedá za vonkajšie vzťahy, Benita Ferrero-Waldner, vidí v dohode príležitosť ako „zmierniť digitálne rozdelenie“ bohatých a menej rozvinutých krajín.

TEIN je sieť, ktorá spája vedecké a akademické komunity naprieč ázijsko-pacifickým regiónom. Z väčšej časti ju financuje Európska komisia. Funguje od roku 2000. Okrem EÚ v súčasnosti spája aj národné siete Austrálie, Číny, Indonézie, Japonska, Kórei, Malajzie, Filipín, Singapuru, Thajska a Vietnamu.

V roku 2004 bola sieť upgradovaná na TEIN2. Napojila sa tak na európsku vedeckú a akademickú sieť GÉANT2. Spoločne vytvárajú najrozvinutejšiu a najväčšiu informačnú sieť svojho druhu na svete.

Informačná sieť umožňuje napríklad filipínskym klimatológom predpovedať tajfún v spolupráci s nemeckými kolegami a po overení austrálskymi akademikmi informovať o hroziacom nebezpečenstve Vietnam. Súčasne majú do infraštruktúry prístup aj študenti, ktorí v jej prostredí môžu využívať rôzne e-learningové aplikácie.

Teraz, keď je na budovanie siete vyčlenený veľký rozpočet, bude TEIN2 upgradovaná na TEIN3. Malo by sa tak začať diať v októbri 2008.