Nový telekomunikačný zákon zákazníkom uľahčí prechod k inému operátorovi

foto: zdroj- flickr, autor: gcman105

Cieľom novej legislatívy, ktorá transponuje smernicu EÚ z decembra 2009, je uľahčiť zákazníkom prechod k iným operátorom a tiež zvýšiť konkurenciu na telekomunikačnom trhu.

Viazanosť aj na 12 mesiacov

Jednou z hlavných noviniek v novom zákone v prospech zákazníkov je obmedzenie doby viazanosti na maximálne 24 mesiacov, pričom spoločnosti musia mať zároveň v ponuke viazanosť na 12 mesiacov. Ako však varuje šéfredaktor portálu Omobiloch.sk Milan Šedivý, zmeny nemusia byť len pozitívne „Skrátenie viazanosti by v konečnom dôsledku mohlo znamenať vyššie ceny dotovaných mobilných telefónov.

Z dôvodu krátenia viazanosti budú zároveň musieť telekomunikačné spoločnosti pravdepodobne upraviť svoje systémy, čo pre nich môže priniesť vyššie jednorázové výdavky.

Skrátenie prenosu čísla

Ďalšou z výhod schváleného zákona pre zákazníkov je skrátenie lehoty na prenos čísla, ktoré musí byť po novom aktivované v priebehu jedného pracovného dňa. V niektorých krajinách, vrátane Českej republiky, pritom prenos čísla v súčasnosti zaberie aj niekoľko týždňov. Na Slovensku proces doposiaľ trval v priemere päť pracovných dní. Dlhšie obdobie prenosu je podľa šéfredaktora portálu Omobiloch výhodné najmä pre odovzdávajúceho operátora, ktorý tak mohol zákazníka ešte osloviť s výhodnou ponukou v prípade, že si svoj prechod rozmyslí.

V novom zákone sa tak priamo uvádza, že „podnik je povinný preniesť a aktivovať číslo účastníkovi v čo najkratšom možnom čase. Účastníkovi, ktorý uzatvoril zmluvu o prenose čísla do nového podniku, musí byť číslo aktivované do jedného pracovného dňa“, pričom v prípade oneskorenia alebo prenesenia čísla proti vôli zákazníka je spoločnosť „povinná poskytnúť účastníkovi kompenzáciu“.

Kampaň pre zákazníkov, ktorý majú záujem o prenos čísla v súčasnosti aktívne propaguje len najmladší operátor na slovenskom trhu, O2. Práve ich spoločnosť by mohla podľa Šedivého z nového zákona v tomto ohľade najviac vyťažiť. „Orange a T-mobile v súčasnosti aktívne prenos čísla špeciálnymi benefitmi nepodporujú.

Na otázku, či sa po zmene zákona neobáva fluktuácie zákazníkov hovorca Slovak Telecom Andrej Gargulák zákazníkov odpovedal: „Zákon zákazníkom umožňuje, aby si flexibilne vybrali najvýhodnejšiu ponuku na trhu, čo samozrejme vítame. Pre nových aj existujúcich zákazníkov pravidelne pripravujeme zaujímavé a cenovo výhodné ponuky.“ Jeho slová sú v súlade s očakávaniami, podľa ktorých sa budú snažiť najväčší mobilní operátori si zaviazať svojich zákazníkov najmä akciami a výhodami.

Šedivý uviedol, že s príchodom nového zákona sa dá z ich strany očakávať skôr masívnejšia kampaň na udržanie si existujúcich zákazníkov formou akciových mobilov, či špeciálnych paušálov než samostatná kampaň na prenos čísla a dodal: „Pre Orange a T-mobile je dôležitejšie mať stabilnú zákaznícku bázu tvorenú najmä paušálnymi zákazníkmi.“

Lepšia informovanosť

Schválený Zákon o elektronických komunikáciách by mal zároveň zabezpečiť dôslednejšie a transparentnejšie porovnávanie služieb jednotlivých operátorov najmä pomocou sprehľadnenia zákazníckých zmlúv.

Spoločnosti poskytujúce pripojenie na internet tak napríklad budú musieť vo všetkých svojich zmluvách uvádzať informácie o možnom blokovaní, či spomaľovaní prístupu k niektorým službám ako napríklad prenos hlasu cez internet (VoIP) alebo možnom znižovaní rýchlosti pripojenia. Zákazník má byť zároveň chránený pred nevyžiadanou poštou, či pred ukladaním jeho súkromných údajov bez jeho súhlasu a vedomia- napríklad pomocou takzvaných cookies.

Nové pravidlá by tak mali posilniť konkurenčné prostredie na slovenskom telekomunikačnom trhu a potenciálne aj umožniť lepší vstup nových hráčov. Krátka lehota prenosu môže zároveň zákazníkov vo vyššej miere motivovať, aby uvažovali v prípade nespokojnosti flexibilnejšie o zmene operátora, čo sa môže prejaviť aj znížením cien za volanie, SMS, či mesačné programy.

Noví hráči na trhu?

Nový zákon tiež prináša „možnosť rozdelenia mobilných operátorov na časť poskytujúcu infraštruktúru a časť poskytujúcu služby pre konečných spotrebiteľov. Pozitívnom pre zákazníkov by mohlo byť rozšírenie virtuálnych operátorov, ktorí by využívali voľné kapacity sietí,“ uvádza Šedivý a dodáva: „Mnohí operátori doposiaľ neumožňovali vznik klasických virtuálnych operátorov práve z dôvodu obavy o stratu zákazníkov.“

Len prednedávnom pritom Telekomunikačný úrad informoval, že o vstup na slovenský telekomunikačný trh prejavil ázijský operátor. Ten má podľa informácií záujem práve o oblasť mobilného pripojenia a využitie sietí štvrtej generácie, čo by mohlo Slovensko podľa odborníkov posunúť bližšie k rýchlejšiemu a stabilnejšiemu pripojeniu cez mobil.

Rýchlejšie zmeny

Nový zákon tiež posilní úlohu Telekomunikačného úradu. Niektoré jeho právomoci však prejdú na novovzniknutý Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC). Hovorca Slovak Telecom uviedol, že „BEREC by mal priniesť lepšiu harmonizáciu európskeho trhu elektronických komunikácií postupným zjednocovaním regulačnej praxe a interpretácie európskych smerníc. To by sa malo prejaviť vo väčšej predvídateľnosti a konzistentnosti regulačných opatrení.“

Šedivý dopĺňa: „Vďaka tomuto nariadeniu by sa mohli oveľa rýchlejšie implementovať najmä opatrenia o regulácii cien, podobne ako je tomu napríklad v prípade regulácie roamingu.“ Podľa neho bolo „aj na schvaľovaní nového zákona o elektronických komunikáciách vidieť, že zavedenie niektorých nariadení EÚ je zbytočne zdĺhavé a komplikuje ho často aj rozloženie politických síl v jednotlivých krajinách. Operátori by sa tak mohli dočkať napríklad výraznejších zásahov do cenotvorby a podmienok poskytovania niektorých služieb“.

Nová legislatíva začne platiť od novembra tohto roku. Výnimkou sú dve časti týkajúce sa transparentnosti a zverejňovania informácií pre užívateľa a zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktoré začnú platiť od 1. januára 2012.

Omeškanie zákona

Hoci nová legislatíva mala pôvodne platiť od mája tohto roku, na Slovensku- podobne ako v ďalších 20 členských štátoch- prišlo k omeškaniu. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré nový zákon vypracovalo, meškanie zdôvodnilo množstvom zavádzaných zmien. „Vzhľadom na množstvo zmien prebiehali dlhodobé intenzívne diskusie so sektorom elektronických komunikácií a po medzirezortnom pripomienkovom konaní, vzhľadom na množstvo pripomienok a rozporov, muselo ministerstvo absolvovať niekoľkonásobné rozporové konania, čo spôsobilo značné zdržanie legislatívneho procesu," uviedol koncom mája pre agentúru SITA hovorca rezortu Martin Krajčovič.

Šéfredaktor portálu Omobiloch.sk Milan Šedivý ale dodal, že „ak by zmeny vstúpili do platnosti v pôvodnom termíne, mohli zákazníci už čoskoro nové pravidlá využívať. Zmeny by sa tak dotkli napríklad aj vianočných akcií, počas ktorých mobilní operátori získajú najviac zákazníkov, respektíve si najviac zákazníkov predĺži zmluvy“.

Ministerstvo sa však bráni tým, že v tomto prípade nešlo o novelizáciu už existujúceho zákona, ale o návrh novej legislatívy, čo si vyžaduje viac času.