Nový termín tendra na digitalizáciu učebníc stále nie je známy

zdroj: TASR

Tesne pred júnovými parlamentnými voľbami vypísal Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) užšiu súťaž na digitalizáciu vzdelávacieho obsahu. Pomocou neho sa malo vytvoriť niekoľko desaťtisíc multimediálnych objektov, vrátane textov, 2D a 3D animácií, simulačných cvičení a vzdelávacích hier, obrázkov, či fotografií. Víťazom sa napokon stalo konzorcium spoločností na čele s firmou Ditec. Zmluvu s ním však ŠPÚ nestihlo podpísať.

Následne o pár mesiacov prišlo rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), kde sa okrem iného hovorí, že podmienky na udelenie zákazky boli príliš špecifické a namierené na výrobky konkrétnych firiem, čím boli ostatní uchádzači znevýhodnení.

V súčasnosti sa preto čaká, že ministerstvo školstva- už s novým vedením- vyhlási novú výzvu. Ako pre EurActiv uviedlo tlačové oddelenie ministerstva, vyhlásenie tendra v projekte bude ale možné až „po vyhlásenie novej výzvy na Národný projekt na digitalizáciu a jeho schválení, pretože projekt bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu“. Digitalizácia si však bude vyžadovať aj ďalší zdroj financovania. „Z dôvodu rozhodnutia ÚVO pre nás nastala nová situácia, v rámci ktorej budeme musieť hľadať nové zdroje na rozšírenie projektu zo štátneho rozpočtu. Toto rozhodovanie ale bude záležať od toho, ako bude vyzerať situácia s novým národným projektom v oblasti Digitálneho vzdelávacieho obsahu, ktorý by nahradil zrušený projekt,“ uviedli hovorcovia ministerstva.

Nová výzva by tak podľa nich mala „reflektovať na Programové vyhlásenie vlády v oblasti školstva“. V súčasnosti je ale ťažké odhadnúť, koľko celý proces potrvá. Vzhľadom na zrušenie projektu je však jasné, že digitalizované učivo nebude v plánovanom rozsahu tento rok k dispozícii.

Situáciu ešte komplikuje skutočnosť, že na školách stále chýbajú učebnice. Podľa ministerstva je to „výsledok zlého načasovania reformy školstva“ a je veľká snaha o to, aby sa problém vyriešil čo najskôr. Jedným z východísk by mohol byť práve digitalizovaný učebný materiál, ktorý však „nemá ambície nahradiť používanie učebníc“ v tlačenej podobe.

V Programovom vyhlásení vlády sa v sekcii ministerstva školstva ohľadne učebníc priamo uvádza, že cieľom vlády bude zrušiť monopol štátu na učebnice a otvoriť trh s učebnicami, zároveň si však ponechá právomoc posúdiť a potvrdiť súlad obsahu učebníc so Štátnym vzdelávacím programom. Zaviesť by sa mal aj verejný Národný register učebníc a mali by sa tiež vytvoriť podmienky na umiestnenie učebníc na internete. Ohľadne digitalizácie v školstve sa v programe spomína, že „vláda SR zabezpečí lepšie využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu, ako aj eLearningu na všetkých úrovniach vzdelávania“.