Obehové hospodárstvo má potenciál, nie však bez rizík

Zdroj: ImageFlow/Shutterstock

Vytvorenie obehového hospodárstva, tak ako ho predstavila Európska komisia vo svojom decembrovom legislatívnom balíčku si bude vyžadovať zásadné zmeny výrobných procesov, produktov, spotreby ale aj obchodných modelov.

Environmentálne prínosy prijatia princípov obehového hospodárstva v EÚ sú však podľa Európskej environmentálnej agentúry jednoznačné. Len v roku 2014 sa v EÚ vyťažilo 11,5 ton nerastných surovín a doviezli až 3 tony materiálov na každého obyvateľa únie.

Prechodom na udržateľnejší typ hospodárstva sa tak zníži tvorba odpadu a zmierni sa závislosť Európy na dovoze surovín. Vzniknúť by mali aj nové zelené pracovné príležitosti.

Správa EEA odhaduje, že už dnes vďaka lepšej recyklácii a eko-dizanu dokážeme ušetriť až 6-12 % surovín a to vrátane fosílnych palív. Pomocou inovačných technológií a zlepšenia využívania zdrojov v celom výrobnom reťazci by mohla EÚ do roku 2030 ušetriť až 24 % materiálových vstupov.

Prvé lastovičky

Už dnes viaceré spoločnosti čoraz častejšie využívajú prístupy obehového hospodárstva ako eko-dizajn, zdieľanie, opätovné využitie, obnova a recyklácia existujúcich produktov a materiálov.

Napríklad spoločnosť Xerox už od roku 2010 svoje tlačiarenské a kopírovacie zariadenia svojim zákazníkom prenajíma. Tí si zaplatia len za potrebnú kópiu alebo výtlačok, pričom v cene je zahrnutý aj poplatok na údržbu prístroja. Projekt bol tak úspešný, že od roku 2011 tvorí až 50% ziskov spoločnosti.

Ďalším príkladom zdieľania je online platforma Peerby, ktorá od roku 2011 ponúka možnosť dočasne si vypožičať približne 300 000 nástrojov od susedov a obyvateľov miest, ktorí sú ochotní potrebné veci zapožičať zadarmo. V roku 2014 mala platforma 100 000 členov a výrazne prispela k zníženiu nákupov nových výrobkov.

Podobná platforma Shareyourmeal ponúka možnosť podeliť sa so svojimi susedmi o časť svojej večere či obeda, ktorý by inak skončil v koši. Výrazne tak prispel k zníženiu potravinového odpadu ale aj  k posilneniu sociálnych väzieb medzi obyvateľmi miest.

Zaujímavou je aj britská sieť 15 000 priemyselných podnikov pod názvom Národný program priemyselnej symbiózy, ktoré navzájom optimalizujú využívanie zdrojov od materiálov, energie, vody, odpadu a logistiky. Doposiaľ tak podľa informácií EEA dokázali odkloniť asi 47 miliónov ton priemyselného odpadu zo skládok, čím vygenerovali asi 1 miliardu libier v nových ziskoch.

Nie len samé výhody

Hoci možností je veľa, EEA upozorňuje, že to čo podporovatelia nového ekologickejšieho typu hospodárstva považujú za príležitosť je pre iné skupiny bytostnou hrozbou a to najmä v prechodnom období. Len málo sa navyše vie o tom, aká bude kvalita nových pracovných pozícií a aké zručnosti budú zamestnanci potrebovať.

„Opätovná výroba môže priniesť priemyselné pracovné miesta späť do Európy, ale prechod na systém založený na princípe produkt- servis by tiež mohol nahradiť vysoko platené priemyselné zamestnania horšie platenými pracovnými príležitosťami v službách,“ upozorňujú autori.

„Podobne ako tzv. zdieľaná spotreba môže zvýšiť sociálnu súdržnosť jednej skupiny občanov ale diskriminovať iné skupiny,“ doplnili s tým, že výhody plynúce z prechodu na obehové hospodárstvo nebudú distribuované rovnomerne naprieč Európou a jej regiónmi.