Obrovský záujem o seminár o elektronickom verejnom obstarávaní

Krátka správa

Vyše 300 ľudí z celého Slovenska prišlo na odborný seminár, na ktorom predstavili praktické fungovanie systému elektronického verejného obstarávania. Seminár zorganizovalo občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a jeho odborným garantom bola firma IBM, ktorá vlani vyhrala verejné obstarávanie na dodávku technológie. Náklady na tento projekt dosiahli 42 miliónov korún. Pre organizátorov bol obrovský záujem o účasť na seminári prekvapením. „Najmä preto, že sa ľudia hlásili až na poslednú chvíľu, ale inak je ten záujem pochopiteľný,“ hovorí prezident PPP Braňo Ondruš. „Bude to povinnosť, ktorá sa týka všetkých, preto je dôležité, aby o nej vedeli čo najviac i zástupcovia verejných inštitúcií, i firiem – potenciálnych dodávateľov.“ Aj medzi účastníkmi dnešného seminára bola polovica z jednej a polovica z druhej „strany“ verejného obstarávania.

Splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti Miroslav Kukučka na seminári upozornil, že cieľom elektronického verejného obstarávania je nielen jeho urýchlenie, ale aj ušetrenie verejných prostriedkov. „Lacnejší by mal byť samotný proces, ale predovšetkým sa takto zvýši transparentnosť verejného obstarávania. Našim cieľom je, aby čo najskôr bol celý proces verejného obstarávania – od začiatku až po archiváciu dokumentov – elektronický,“ dodal M. Kukučka. Účastníkov seminára informoval, že tisícka verejných inštitúcií dostane v najbližšom období elektronický podpis i technické vybavenie na šifrovanie a dešifrovanie elektronického podpisu, čo by malo úplne odstrániť „papierovú“ formu verejného obstarávania.

Riaditeľ divízie Global Business Services firmy IBM Slovensko Tomáš Osuský považuje projekt elektronického verejného obstarávania za veľkú výzvu a významné pozitívne opatrenie vlády. Podporu jeho úspechu považuje za samozrejmosť, dokonca pripustil, že IBM bude iniciovať ešte ďalší podobný seminár, pretože mnoho záujemcov museli organizátori z kapacitných dôvodov odmietnuť. Súčasťou seminára bolo predstavenie koncepcie riešenia elektronického verejného obstarávania a aj praktická ukážka práce so systémom.