Od dnes je roaming opäť lacnejší

Dnes, 1. júla 2009, vstupuje do platnosti druhé nariadenie o roamingu. Doteraz platný limit 46 centov bez DPH za minútu odchádzajúceho hovoru v roamingovej sieti sa snižuje na 43 centov bez DPH. Od júla 2010 sa cena zníži na 39 centov, od júla 2011 na 35 centov.

Zlacnie aj cena za minútu prijatého hovoru. Súčasný strop 22 centov bez DPH za minútu sa zníži na 19 centov bez DPH.

Zmení sa i tarifikácia roamingových hlasových hovorov. Operátorom umožňujú nové pravidlá účtovať prvých 30 sekúnd hovoru v roamingovej sieti ako jeden celok, po prvej polminúte však budú musieť hovor účtovať po sekundách. Nahradí sa tak doterajšia prax spoplatňovania hovorov v roamingu v minútových intervaloch, teda i za začatú minútu.

Nové nariadenie o roamingu počíta aj s reguláciou cien správ SMS. Za jednu krátku správu nezaplatí zákazník viac ako 11 centov bez DPH. Prijímanie textových správ v zahraničí zostáva naďalej bezplatné.

Dobrou správou pre spotrebiteľov dátových služieb je mechanizmus, ktorý má zabrániť tzv. šokom z privysokých účtov. Nové nariadenie hovorí, že operátor musí každého svojho zákazníka upozorniť správou SMS vtedy, ak v danom mesiaci využije dátové roamingové služby v celkovej hodnote 50 eur bez DPH. V správe SMS sa musí uvádzať, ako má zákazník postupovať, ak si aj napriek prečerpaniu mesačnej cenovej kvóty želá využívať dátový roaming nad jej rámec. Ak sa zákazník rozhodne na SMS neodpovedať alebo nereagovať, v príslušnom mesiaci musí operátor ďalšie využívanie dátového roamingu zablokovať. Každý zákazník môže operátora požiadať o zvýšenie mesačnej cenovej kvóty za dátový roaming.