Od februára 2012 bude mobilná komunikácia zrejme lacnejšia

Mobilní operátori by mali najneskôr do februára 2012 prijať nový systém na výpočet poplatkov za ukončenie hovoru, ktoré si medzi sebou účtujú v prípade, ak ich zákazníci uskutočňujú hovor do konkurenčnej siete. Taká je predstava komisárky Viviane Redingovej, ktorá je zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá.

„Komisárka Redingová trvá na 1. februári 2012 ako konečnom termíne,“ hovorí pre EurActiv Martin Selmayr, komisárkin hovorca. Súčasnú podobu polatkov za ukončenie hovorov v priemernej výške 9 centov je možné považovať za formu vzájomného dotovania sa telekomunikačných firiem, povedal. Doplnil, že takýto systém navyše zvýhodňuje veľké a etablované firmy a poškodzuje konkurenciu v odvetví.

EurActiv sa z diplomatických zdrojov dozvedel, že s návrhom komisárky nesúhlasí väčšina členských krajín. Zdroj uviedol, že včera (18.2.) hlasovala väčšina ministrov telekomunikácií proti. Selmayr však takúto interpretáciu poprel. Podľa neho, hlasujúci boli síce rozpoltení, ale vo všeobecnosti sa vyslovili za návrh.

Najväčšími odporcami novej iniciatívy sa zdajú byť najmä Nemecko a Španielsko. Ak by boli návrhy Redingovej schválené, znamenali by ohrozenie tamojších národných šampiónov, spoločností Deutsche Telekom a Telefónica. Vyzerá to však tak, že Komisia bude klásť na ich výhrady len malý dôraz.

Ak pôjde všetko podľa plánu, návrh by mohol byť oficiálne predstavený na začiatku apríla, povedal Selmayr. Podľa neverejnej pracovnej verzie dokumentu, do ktorej nahliadol editor EurActiv-u, s ohľadom na vývoj sa počíta s troma scenármi; nové pravidlá by sa mohli začať uplatňovať najneskôr od 1. februára 2012, 1. júla 2012 alebo od 1. 1. januára 2013. Selmayr potvrdil, že národné autority a regulátori budú mať na prevzatie nových opatrení „menej ako tri roky“. Akokoľvek, Komisia plánuje spraviť voči operátorom v strednej a východnej Európe ústupok, čo by znamenalo, že v týchto krajinách by sa nové pravidlá začali uplatňovať o čosi neskôr.

Návrhy komisárky Redingovej, ak ich Komisia oficiálne vydá, budú mať charakter odporúčania. Z tohto hľadiska je preto odmietavý postoj členských krajín či Parlamentu bezpredmetný. Na druhej strane, hoci Komisia dokument vydá ako odporúčanie, bude mať veľký politický vplyv a váhu ako na rozhodovanie vlád členských krajín, tak i na vynášanie opatrení národnými regulátormi telekomunikácií.