Odporúčanie o optických sieťach sa odkladá

„Bol by som prekvapený, ak by sa odporúčanie o sieťach ďalšej generácie (NGN) prijalo pred decembrom,“ vyhlásil pre EurActiv Martin Selmayr, hovorca komisárky Viviane Redingovej, ktorá je zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá.

Hovorca vysvetlil, že odporúčanie je naviazané na širší balík telekomunikačnej legislatívny, ktorého schvaľovací proces zastal po tom, čo sa Parlament a Rada nedohodli na otázke ochrany práv užívazeľov internetu.

Aj napriek tomu, že odporúčanie o sieťach NGN má mať iba charakter odporúčania, dokument sa bude vnímať ako garancia právnej jasnosti pravidiel investovania do sietí zložených z optických vlákien. NGN majú byť chrbticou internetu budúcnosti, ktorý je nevyhnutný pre poskytovanie služieb s vysokými nárokmi na dátový tok.

Brusel vydal prvý návrh odporúčania v septembri 2008, v ktorom sa uvádza, že najlepším spôsobom, ako podporiť investície, je garantovať developerom možnosť účtovať vyššie poplatky za prístup konkurenčných operátorov do NGN. Cieľom je podporiť návratnosť investícií, ktoré sú v tomto prípade vysoké. Návrh však tiež hovorí i o tom, že vlastník optickej siete by nemal brániť prístupu konkurenčnej firmy do nej. Tieto dve ustanovenia sú kompromisom medzi návratnosťou nákladov a snahou zabrániť monopolnému správaniu dominantných telekomunikačných spoločností.

Parlament a Rada sa po mnohých kolách rokovaní dohodli na podpore takéhoto prístupu. Kompromisné znenie hovorí o práve konkurencie na využívanie sietí, pričom sa do úvahy bude brať riziko, ktoré na seba berie investor a vlastník siete.

Na druhej strane, májový kolaps vyjednávaní o telekomunikačnom balíku predstavuje riziko opätovného otvorenia citlivých vyjednávaní o telekomunikačných pravidlách, čo môže naštrbiť i dohodnutý kompromis o NGN.

Francúzsky dohľad nad internetom

Ani postoj poslancov EP nezabránil francúzskemu Národnému zhromaždeniu prijať kontroverzný „Hadopiho zákon“, ktorý ustanovuje monitoring dátového toku a v prípade porušenia autorského práva uvaľovanie sankcií bez súdneho príkazu.

Postoj Francúzska je dôvodom, pre ktorý nastal kolaps v schvaľovaní telekomunikačného balíka. Europoslanci žiadali, aby bolo možné internetovú konektivitu zablokovať len na základe súdneho rozhodnutia, pričom francúzsky zákon priznáva túto právomoc novému úradu, ktorý nemá súdny charakter.

Komisárka Redingová si však myslí, že medzi postojom Európskeho parlamentu a francúzskym modelom neexistuje rozpor. Vyhlásila: „Dodatok európskej smernice nemôže upraviť zdieľanie právomocí medzi EÚ a členskými krajinami. Čo sa nám politicky nepáči, nie je vzďy nelegálne.“