OECD podporuje efektívnejšiu elektronickú identifikáciu

Krátka správa

Podľa OECD hrajú dobre funkčné systémy dôveryhodnej autentifkácie kľúčovú úlohu pri zvyšovaní dôvery v transakcie a operácie prostredníctvom internetu. Tie sú pritom jedným z najdôležitejších nástrojov na budovanie digitálnej ekonomiky.

OECD preto vypracovala aj Sprievodcu pre elektronickú autentifikáciu. Sprievodca vysvetľuje dôležitosť elektronickej autentifikácie pre rozvoj elektronického (internetového) obchodu či podnikania vôbec, alebo informatizácie služieb verejnej správy. Obsahuje tiež množstvo operačných princípov, ktorých dodržiavanie zabezpečí cezhraničnú interoperabilitu systémov, aby si mohli navzájom vymieňať informácie.

 Elektronická autentifikácia poskytuje prijímateľovi elektronickej správy, alebo dokumentu istotu, že ide o pravý dokument, ktorý vydal naozaj ten, kto je v ňom uvedený a že dokument nemohol pozmeniť niekto iný, kto na to nemá oprávnenie. Takáto istota je kľúčová napríklad pre zrovnoprávnenie tlačených a elektronických dokumentov. Zároveň je dôležitá pre každého, kto chce prostredníctvom internetu poskytovať nejaké služby.