OPIS: Výzvy za viac ako pol miliardy eur

Doterajšie výzvy v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) presiahli hodnotu pol miliardy eur, konkrétne ide zatiaľ o sumu 505.931.848 eur. Do dnes je podpísaných prvých deväť zmlúv s riešiteľmi projektov. Znamená to, že z hodnoty doterajších výziev sa môže začať reálne čerpať viac ako 196 mil. eur, uviedli dnes na pracovných raňajkách s novinármi predstavitelia Úradu vlády SR, Ministerstva financií a Ministerstva kultúry.

V rámci Prioritnej osi 1 zameranej na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, zástupkyňa MF SR Denisa Žiláková predstavila deväť podpísaných zmlúv s vyhlásila, že s realizáciou projektov sa začne od budúceho roka. Pôjde napríklad o projekty ako elektronické služby Matriky, služby Sociálnej poisťovne, Katastra nehnuteľností či služby v oblasti zdravotníctva.

Prioritná os č. 2, ktorej riadiacim orgánom je Ministerstvo kultúry, sa rieši dvomi opatreniami – budovaním infraštruktúry pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva a samotnou digitalizáciou. Všetky aktivity budú mať podobu len národných, nie dopytových projektov. Zdigitalizované materiály sa objavia v digitálnych knižniciach Slovakiana a Europeana, uviedol Jaroslav Mendel z Ministerstva kultúry. Hilda Gajdošová (MK SR) doplnila, že Slovakiana sa vytvorí na základe budúceho verejného obstarávania.

Pokiaľ ide o projekty v rámci Prioritnej osi 3, o pomoc sa môžu uchádzať samosprávy, ktoré sú označené za tzv. biele alebo šedé miesta. Bielym miestom je spravidla vidiecka a riedko osídlená oblasť, kde nie sú dostupné žiadne širokopásmové dátové služby. Na Slovensku nemá pokrytie rýchlym internetom 1.515 obcí (27 percent populácie), z ktorých polovica sa nachádza v Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji. Zoznam bielych miest v súčasnosti podľa slov Ivana Ištvánffyho z Úradu vlády SR existuje a je zverejnený aj na internete. Údaje v ňom sú z januára 2009.

Pokiaľ ide o tému tzv. bielych miest, verejnú diskusiu vyvolala najmä otázka o tom, ako zabezpečiť, aby obce neinvestovali prostriedky do projektov s tým, že sa následne dozvedia o svojom zaradení v zozname bielych miest, čo z nich spraví neoprávnených žiadateľov. V tomto smere podľa Ištvánffyho pri posudzovaní projektov spolupracuje Telekomunikačný úrad SR, ktorý bude verifikovať zaradenie uchádzačov do zoznamov bielych alebo šedých miest. Obec si tak po vyhlásení výzvy môže individuálne na Telekomunikačnom úrade SR požiadať o overenie, v akom zozname sa nachádza.