Optické siete dostali na summite zelenú

Európske telekomunikačné spoločnosti a operátori dátových sietí budú môcť v budúcnosti účtovať konkurenčným firmám vyššie poplatky za prístup do svojich sietí. Dohodli sa na tom lídri EÚ v piatok (20.3.), na druhom dni summitu Rady. V porovnaní so súčasnou praxou, kedy môže dominantný operátor účtovať konkurencii za prístup do svojej siete maximálnu cenu stanovenú telekomunikačným regulátorom, ide o významný posun.

Súčasne budú môcť operátori uzatvárať vzájomné dohody o zdieľaní finančného rizika, ktoré sa spája s výstavbou optických sietí.

Rozhodnutie vítajú veľké telekomunikačné firmy ako Deutsche Telekom, Telecom France, Telecom Italia a Telefónica. Tvrdia, že doterajší systém ich nútil budovať klasické siete z medených káblov. Nové pravidlá umožnia firmám slobodnejšie investovať do budovania sietí z optických vlákien.

Rozhodnutie je „jasným signálom, že súčasné pravidlá je potrebné prispôsobiť s ohľadom na urýchlenie budovania nových sietí a zabezpečenie, aby všetci hráči kládli dôraz na výzvu, ktorou sú siete ďalšej generácie“, konštatuje ETNO, lobistická skupina, ktorá presadzuje záujmy veľkých telekomunikačných spoločností.

Nemecká iniciatíva

Ustanovenia o možnosti operátorov zdieľať riziko a účtovať vyššie poplatky za prístup konkurencie do optických sietí sa dostali do záverečného dokumentu summitu na naliehanie Nemecka. Veľká Británia a Francúzsko spoločne presadili, že dohody o zdieľaní rizika sa môžu uzatvárať iba ak neohrozia konkurenciu na trhu.

„Rôzne ustanovenia o spolupráci medzi investormi a prístup strán k rozloženiu investičného rizika by sa mal dovoliť, ale súčasne sa musí zabezpečiť, že konkurenčná štruktúra celého trhu a princíp nediskriminácie zostanú zachované,“ píše sa v záveroch summitu.

Podpora investícií

Nemecká kancelárka je presvedčená, že ukotvenie ustanovení z záveroch summitu je nevyhnutné z hľadiska podpory a stimulovania investícií. Pre novinárov doplnila: „Naše regulačné úrady sú autoritou, ktorá zabezpečí, že konkurencia nebude narušená.“

„Ak nie je politika nasmerovaná spôsobom, ktorý zachová nízke ceny pre spotrebiteľov, potom sa nikdy nedostaneme k tým, čo žijú ďaleko od veľkých centier a mohli by z nej získať,“ povedala kancelárka. ETNO sa k jej presvedčeniu pripojilo a vyzvalo na také upravenie európskych politík, ktoré bude podporovať investície.

„Poskytovanie investičných stimulov a zachovanie živej konkurencie sú komplementárne ciele,“ hovorí generálny riaditeľ ETNO Machael Bartholomew.

Správne načasované stanovisko

Komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová navrhla komplexnú reformu telekomunikačného sektora, tzv. telekomunikačný balík. Vyjednávania o ňom sa nachádzajú v pokročilom štádiu, pričom na budúci týždeň by sa malo uskutočniť kľúčové stretnutie medzi Komisiou a Radou.

Komisárka princíp zdieľania rizika vo svojom návrhu nedefinovala, ale po piatkom rozhodnutí sa členským krajinám podarí presadiť ho. Bartholomew hovorí: „ETNO vyzýva rozhodovateľov EÚ, aby zabezpečili, že stimulačné opatrenia pre investovanie do sietí ďalšej generácie budú zahrnuté do telekomunikačného balíka EÚ, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje.“

Hovorca komisárky Redingovej na okraj záverov summitu Rady povedal, že ustanovenia o telekomunikáciách sú v súlade s názorom Komisie, že žiadne investičné plány nemôžu byť diskriminačné a nesmú obmedziť konkurenciu.

EurActiv/Reuters