Oracle – Sun: Komisia zatiaľ rezervovaná

Ak by spoločnosť Oracle kúpila firmu Sun Microsystems, narušilo by to konkurenciu na trhu s databázovými produktmi, konštatuje vo svojom stanovisku k prípadu Európska komisia.

Oracle má zámer kúpiť Sun najmä pre jeho databázu MySQL, ktorá funguje na otvorenom zdrojovom kóde, ale už priniesla návratnosť vo výške 300 mil. dolárov. Súčasne, Sun je tiež autorom platformy Java, na ktorej funguje veľké množstvo aplikácií.

Zatiaľ nie je zrejmé, či je nález oficiálny alebo predbežný. Komisia spravidla neinformuje, kedy posiela zúčastneným stranám oficiálne a konečné verdikty.

Námietka Európskej komisie voči obchodnému zámeru je podľa spoločnosti Oracle „hlbokým nepochopením oboch – konkurencie databáz a dynamiky otvoreného zdrojového kódu“. Firma vo svojom stanovisku uvádza: „Dobre informovaní veľmi dobre vedia, že softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorým je i MySQL, nemožno nikým kontrolovať. To je celá pointa otvoreného zdrojového kódu.“

Spoločnosť Sun vo svojom stanovisku vyjadrila vieru, že Komisia ešte nedala skúmaniu definitívu bodku a zverejnený dokument je len „prípravný“.

Právnici zaoberajúci sa hospodárskou súťažou nedávno vyhlásili, že zaoberanie sa Európskej komisie zámerom Oracle nemusí byť pre transakciu zlým signálom. Christopher Thomas z právnickej spoločnosti Lovells v septembri vyhlásil, že i keď sa európske a americké úrady pozerajú na veci z rôznych uhlov, nie je to prekážka pre to, aby došli k rovnakým zámerom.

Ministerstvo spravodlivosti USA dalo obchodnému zámeru zelenú v auguste. Európska komisárka Neelie Kroes si za konečný termín pre rozhodnutie stanovila január 2010, čo je o niekoľko mesiacov neskôr, než kedy chcela spoločnosť Oracle pôvodne podpísať zmluvu.

V súčasnosti sú na trhu s databázami dominantné najmä tri spoločnosti – Oracle, IBM a Microsoft. Trh dosahuje ročný obrat cca 19 mld. dolárov.

Medzi databázami Oracle a MySQL je okrem otvoreného a zatvoreného zdrojového kódu i ten rozdiel, že zatiaľ čo MySQL sa používa pri webových stránkach a portáloch, na databázach Oracle bežia najmä korporátne a neverejné aplikácie.

Michael Widenius, autor a pôvodný vývojár MySQL, na svojom blogu napísal, že Európska komisia je „znepokojená absolútne oprávnene“. Súčasne vyzval spoločnosť Oracle, aby po odkúpení koncernu Sun predala MySQL tretej nezávislej strane.

„Tí, ktorí tvrdia, že otvorený zdrojový kód MySQL je sám zárukou konkurencie, ignorujú skutočnosť, že otvorený zdrojový kód je len nástrojom pre distribúciu, zatiaľ čo MySQL závisí na firme, ktorá využíva príslušné právo na duševné vlastníctvo, aby tvorila zisk a financovala ďalší vývoj,“ hovorí autor MySQL. Dopĺňa: „Prečo by Sun platil 1 mld. dolárov za niečo, čo možno rozdeliť? Prečo Oracle jednoducho neuzavrie rýchlu dohodu so Sun bez MySQL a nerozdelí ho, čo by bolo to najjednoduchšie, čo možno spraviť, a nezáležalo by pri tom, kto by vlastnil aktíva?“