Pavol Tarina: Čaká nás obdobie „internetovej evanjelizácie“ Slovenska

„Toto je skutočne vážna téma, povedal by som, že nás čaká obdobie internetovej evanjelizácie Slovenska,“ vyhlásil včera na tlačovej konferencii ITAPA Fóra 2009 Pavol Tarina, splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti. Doplnil: „Zo sto domácností, ktoré môžu mať reálnu internetovú prípojku, iba osemnásť a pol domácnosti to skutočne využíva.“

„Základná doktrína OPIS v tretej prioritnej osi je pripojiť 200 tis. nových domácností, resp. 700 tis. užívateľov, ktorí neboli dosiaľ pripojení k vysokorýchlostnému internetu,“ vyhlásil Ivan Ištvánffy, riaditeľ sekcie Úradu vlády SR pre riadenie a implementáciu zahraničnej finančnej pomoci.

Pokiaľ ide o implementáciu Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), v tomto roku sa okrem iného riešia i dve kľúčové oblasti:

  • elektronizácia služieb samospráv,
  • pokrytie tzv. „bielych miest“ Slovenska širokopásmovou internetovou sieťou.

Včerajšie ITAPA Fórum 2009 (27.5.) sa zameralo na tému „Slovensko v očakávaní novej éry e-služieb“. V rámci programu sa k aktuálnym výstupom štúdií uskutočniteľnosti vyjadrilo viacero odborníkov zo súkromného sektora i verejnej správy.

Na špecifickosť informatizácie samosprávy poukázal aj Milan Muška, výkonný riaditeľ Združenia miest a obcí Slovenska. Počas okrúhleho stola vyhlásil: „Treba si uvedomiť, že samospráva ide do procesov, ktoré nikdy nerobila, veď z 2.936 obcí zhruba len 300 bežne pracuje s informačnými technológiami. V samospráve budeme musieť dospieť ku konsenzu, že komunikácia občanov s inštitúciami verejnej správy musí byť zabezpečená elektronicky v plnom rozsahu. No je potrebné pre to vytvoriť také podmienky, aby k tomu boli samosprávy motivované a aby to zvládli.“

„Veľké komplexné systémy sú ohrozené mnohými vplyvmi, ktoré v kritickej kombinácii spôsobia zlyhanie celého systému. Skúseností iných krajín hovoria, že úspešnejšou stratégiou je začať s implementáciou menších projektov s konkrétnymi cieľmi, ktoré sú rýchlo rozšíriteľné a v prípade zistenia chyby ľahko modifikovateľné,“ varovala pred prílišnou ambicióznosťou Lucia Mušková, programová riaditeľka ITAPA.

Na včerajšom ITAPA Fóre 2009 sa zúčastnila i Christine Leitner z rakúskej Danube University v Kremsi. Z pozície programovej riaditeľky ceny „European eGovernment Awards 2009“ vyzvala aj slovenské projekty v oblasti elektronizácie verejnej správy, aby sa zapojili do štvrtého ročníka udeľovania tohto prestížneho ocenenia (EurActiv 28/05/09).