Polovica Európanov „kradne“ softvér

wikimedia

Podľa v poradí už deviatej správy o globálnom softvérovom pirátstve používa 48 % Európanov úmyselne nelegálny softvér. Správu pripravila Business Software Alliance.

Malé množstvo užívateľov priznáva, že nelegálny softvér sťahuje pravidelne. Približne 22 % tvrdí, že to robí príležitostne a 26 %, že len zriedka. Celkovo každý tretí nainštalovaný program bol v minulom roku nelegálny.

„Rozsah softvéroveho pirátstva ostáva alarmujúci, ak prihliadneme na bezpečnostné riziká, ktoré z nelegálneho softvéru plynú, ale aj na dôležitosť priemyselného odvetvia,“ hovorí Thomas Boué z Business Software Alliance.

„Softvérový trh je hlavným prispievateľom k rastu a konkurencieschopnosti v Európe. Zníženie internetového pirátstva by prinieslo výhody pre európsku ekonomiku, priemyseľ a aj užívateľov,“ dodáva.

Podľa správy sú najväčšími hriešnikmi v počítačovom pirátstve muži vo veku 25-44 rokov.

Len 27 % európskych PC užívateľov sa obáva, že by ich mohol niekto „prichytiť“. Podľa autorov správy to poukazuje na potrebu posilniť vymáhateľnosť práv intelektuálneho vlastníctva.  

Správa hovorí aj o tom, že za nárastom internetového pirátstva stoja najmä rozvijajúce sa trhy, na ktorých táto úroveň dosahuje priemerne až 68 %, kým na vyspelých trhoch je to priemerne asi 24 %. Na vyspelých trhoch majú zároveň užívatelia väčší strach z „prichytenia“.

Európska komisia zbiera v súčasnej dobe k danej problematike údaje, aby sa mohla v budúcom polroku rozhodnúť, či je potrebné zrevidovať existujúci právny rámec.  

„Európski tvorcovia politík stoja pred dôležitou výzvou modernizovať rámec na vynútiteľnosti práv intelektuálneho vlastníctva tak, aby boli budúce opatrenia dostatočne odstrašujúce,“ myslí si Boué.