Posledných 14 % Európanov nikdy nevidelo internet

širokopásmový internet, DSM, jednotný digitálny trh

(zdroj: Armando Alves/Flickr)

Každoročný prieskum Eurostatu ukázal, že počet domácností s internetovým pripojením naďalej rastie podobným tempom ako v minulých rokoch. V drvivej väčšine prípadov sa navyše jedná o širokopásmové pripojenie, ktorého rozšírenie sa za poslednú dekádu takmer zdvojnásobilo.

Priemer

Slovensko je skoro vo všetkých sledovaných ukazovateľoch niekde uprostred rebríčka. Najväčší počet domácností s internetovým pripojením je už tradične v Luxembursku (97 %). Na opačnom konci je naopak Bulharsko, ktoré sa za posledných 6 rokov môže pochváliť aspoň bezprecedentným nárastom (o 30 %) pripojených domácností.

Dávka internetu na každý deň

Okrem internetovej infraštruktúry skúmali štatistici tiež správanie občanov EÚ. Odhliadnuc od národnosti boli ďalšími kritériami vek a dosiahnuté vzdelanie.

Prevažná časť Európanov využíva internet každý deň alebo takmer každý deň (71 %). Podľa očakávania sú pravidelnými návštevníkmi webu takmer všetci mladí ľudia do 24 rokov (96 %). S vyšším vekom čísla klesajú, no vo vekovej skupine 55-74 rokov tiež prevládajú pravidelní používatelia (57 %).

Za posledných desať rokov klesol podiel obyvateľov starého kontinentu bez akejkoľvek, čo i len jedinej, skúsenosti s internetom o vyše polovicu (37 % v roku 2007 vs. 14 % v roku 2016).

Detailný pohľad na vekové skupiny odhalí, že zvyky z bežného života sa veľmi pozvoľna presúvajú na internet. Finančné aktivity sú preto doménou skôr starších ročníkov, stále však v celkom obmedzenej miere okolo 15 %. Mladší naopak viac využívajú sociálne siete a volanie po internete.

Prieskum sa ďalej zameral na zariadenia, ktoré Európania pri surfovaní používajú. V súčasnosti vedú mobilné telefóny a smartfóny. Slovensko je však jednou z malá krajín, kde sú na prvom mieste notebooky.

Zaujímavou štatistikou je tiež to, koľko občanov v roku 2016 odmietlo požitie svojich osobných údajov pre reklamné účely (46 %), nejakým spôsobom obmedzilo zverejnené údaje na sociálnej sieti (40 %), prečítalo si vyhlásenie o ochrane osobných údajov (37 %) alebo obmedzilo prístup webstránok k zemepisnej polohe (31 %).

Každoročný prieskum slúži na to, aby sledoval ciele Digitálnej agendy pre Európu z 2010.