Pozor na internet v mobilnom telefóne

Ak používate internetový vyhľadávač prostredníctvom mobilného telefónu, vaše osobné údaje uniknú ľahšie než v prípade, ak by ste hľadali tie isté informácie cez klasický počítač. Internet v mobilnom telefóne ľahšie prezradí nielen identitu svojho užívateľa, ale aj približnú geografickú polohu, kde sa telefón nachádza.

Kombináciou údajov, ktoré získa internetový vyhľadávač, mobilný internetový prehliadač a telekomunikačný operátor, možno vytvoriť celkom podrobný užívateľský profil, varuje Giovanni Buttarelli, generálny tajomník Talianskeho úradu pre ochranu údajov (IDPA).

Buttarelli vyzval firmy ako Google, Microsoft či Yahoo!, aby pri prevádzke svojich vyhľadávačov brali na zreteľ názor, ktorý spoločne v apríli 2008 vydali európske regulačné úrady zaoberajúce sa ochranou osobných dát. Vyzvali v ňom IT spoločnosti, aby vyslovene požiadali návštevníkov svojich stránok o povolenie zbierať citlivé informácie (EurActiv 09/04/08).

O ochranu svojich osobných údajov sa čoraz častejšie začínajú zaujímať aj samotní užívatelia internetu:

  • Nedávny prieskum Eurobarometer ukázal, že až 82% surfujúcich nedôveruje manažmentu informácií na webe.
  • Včera (28.5.) bol publikovaný prieskum ICOMP, ktorý ukázal, že 83% užívateľov vo Francúzsku, Nemecku a v Británii pokladá za nevhodné, ak akákoľvek spoločnosť zbiera širokú paletu podrobných informácií o návštevníkoch svojich stránok. 93% respondentov je proti tomu, aby sa takéto informácie akýmkoľvek spôsobom použili pre účely kontextovej reklamy. O miere reprezentatívnosti prieskumu však možno diskutovať; ICOMP spracoval odpovede 150 opýtaných z každej krajiny.

Správy o menšej bezpečnosti internetu v mobilnom telefóne prichádzajú v čase, keď sa o ňom čoraz častejšie začína hovoriť ako o trende budúcnosti. Napríklad spoločnosť Yahoo! očakáva, že za menej ako 10 rokov sa bude väčšina užívateľov pripájať do medzinárodnej počítačovej siete práve cez svoj mobilný telefón.

Problematika osobných informácií sa stáva čoraz aktuálnejšou najmä vďaka masívnemu rozvoju kontextovej reklamy a sociálneho sieťovania.

Pozície

Giovanni Buttarelli (IDPA): „Naše obavy zo získavania údajov prostredníctvom pripojenia do internetu cez mobilný telefón narástli.“

Gunnar Hokmark (EPP-ED, Švédsko) nevylúčil, že EÚ neprijme nové nariadenie o reklame. Podľa neho sa technológie rozvíjajú rýchlo, čo so sebou prináša nové výzvy. Doteraz stanovovala EÚ rozdielne pravidlá pre jednotlivé druhy reklamy. Poslanec by sa však „nečudoval, ak by sa [na problém] nazeralo všeobecnejšie.“

Marco Pierani, PR manažér spotrebiteľskej organizácie Altroconsumo, ktorá je členom BEUC, povedal: „V tomto okamihu sme v stave tranzície. Musíme sa ubezpečiť o  prítomnosti konkurencie. Veríme, že vyššia miera konkurencie vedie k lepšej ochrane súkromia.“