Priemysel odmieta nové plány EÚ pre vysokorýchlostný internet

Európska komisia predstavila v piatok (12.6.) druhú verziu návrhu, ktorým chce posilniť investovanie do budovania vysokorýchlostnej a vysokokapacitnej dátovej infraštruktúry. Tzv. siete ďalšej generácie (NGN) sa majú skladať z optických vlákien.

Komisia v novej verzii navrhla, aby dohody o spolupráci a zdieľaní rizika uzatvárali dvojice telekomunikačných operátorov, pričom jeden z nich by mal byť veľkou a etablovanou firmou, druhý nováčikom alebo menším hráčom na trhu.

Kritici tvrdia, že nový prístup by znamenal de facto vytváranie duopolov a zvyšoval by pravdepodobnosť, že firmy budujúce optické siete budú porušovať pravidlá hospodárskej súťaže. Riziko sa zvyšuje i tým, že Komisia v novom návrhu od firiem nepožaduje, aby garantovali konkurenčným spoločnostiam prístup do svojich optických sietí za poplatok, ktorý sa stanoví len na základe výšky vstupných nákladov.

Otázka investícií a prístupu konkurenčných operátorov do sietí vyvolala v priemyselnom odvetví vášnivú diskusiu. Veľké telekomunikačné firmy tvrdia, že nebudú investovať a znášať veľké riziko v prípade, ak im nebude legislatíva vytvárať podmienky a garanciu návratnosti investícií.

Komisia zverejnila prvý návrh pre verejné pripomienkovanie na konci roka 2008. Vydanie druhej verzie návrhu je netradičným krokom, pretože ako právne záväzný sa spravidla prijíma prvý (a jediný) návrh, ktorý prejde verejným pripomienkovaním a následne schvaľovacou procedúrou v európskych inštitúciách. Vydanie druhej verzie otvára nové verejné pripomienkové konanie, preto je zrejmé, že návrh v tomto roku schválený nebude.

Pozície

„Naša skúsenosť hovorí, že ak nie sú ceny regulované, veľkí hráči môžu blokovať prístup neprimeranými poplatkami,“ hovorí Innocenzo Genna, predseda Európskej asociácie pre konkurenčné telekomunikácie (ECTA), ktorá združuje nových a menších operátorov. Pre EurActiv vyhlásil, že zmenu prístupu Komisie spôsobil tlak zo strany vlád viacerých členských krajín, najmä Nemecka. Rovnako upozorňuje: „V posledných mesiacoch sa predseda Komisie José M. Barroso stretol s veľkými operátormi trikrát.“

Nový návrh ale kritizujú i veľké telekomunikačné spoločnosti, ktoré sa združujú v Asociácii európskych telekomunikačných sieťových operátorov (ETNO). Michael Bartholomew, riaditeľ ETNO, vo svojom stanovisku uviedol: „Návrh odporúčania odrádza investorov, ktorým Komisia navrhuje rešpektovať náročné záväzky pre prístup do sietí a kontrolu cien. Sieť ďalšej generácie si vyžaduje inovatívnejší a cielenejší regulačný prístup, ktorý povzbudí všetkých hráčov investovať a zdieľať riziko a súčasne zachová súčasnú živú konkurenciu.“ Veľkí operátori by radi videli návrh, ktorý nestanovuje prísne kritériá pre stanovenie výšky poplatkov za prístup konkurencie do siete.

Cable Europe, obchodná skupina, ktorá zastupuje vedúcich širokopásmových televíznych operátorov, návrh víta. Vníma ho ako cestu k možnosti uchádzať sa o ďalšie obchodné aktivity tým, že sa podporuje káblová a nie bezdrôtová infraštruktúra. „Čo dnes Komisia robí pre infraštruktúru ďalšej generácie, je, že urýchľuje preteky o ďalšie investície do infraštruktúry,“ uvádza Cable Europe vo svojom stanovisku. Manuel Kohnstamm, prezident skupiny, dopĺňa: „Ako možno vidieť, sú to preteky, v ktorých už zápasíme, a kábel má dobrú konkurenčnú pozíciu.“